Fra Stortinget til den maritime industrien

Tidligere stortingspresident, statsråd og stortingsrepresentant Dag Terje Andersen blir spesialrådgiver for Maritimt Forum på konsulentbasis.

Dag Terje Andersen Nettsak
Dag Terje Andersen. Foto: Stortinget

Som nærings- og handelsminister, lanserte Andersen i 2007 den maritime strategien «Stø kurs». Et viktig mål med strategien var å legge til rette for at den norske maritime næringen skulle levere de mest nyskapende og miljøvennlige løsningene for framtiden.

- Den grønne maritime teknologiutviklingen langs norskekysten har nådd et imponerende nivå i årene etter min tid som maritim minister. Det bidrar til både utslippskutt og arbeidsplasser her hjemme, men også eksport til utlandet. Dette er resultat av lagspill mellom myndigheter, forskningsmiljøer, bedrifter og tusenvis av dyktige ansatte og deres fagorganisasjoner. Jeg ser frem til, sammen med hele Maritimt Forum, å utvikle gode politiske forslag som kan bidra til å styrke videre opp om det grønne skiftet, sier Dag Terje Andersen.

Andersen har hatt en rekke tillitsverv i Arbeiderpartiet og representert Vestfold på Stortinget, første gang i 1997. Han har også vært landbruksminister, nærings- og handelsminister og arbeids- og inkluderingsminister. I perioden 2009 til 2013 var han stortingspresident.

- Det er få som kan matche Dag Terje Andersens politiske merittliste. Vi er heldige som får jobbe sammen med ham fremover, og vi ser frem til å trekke på hans solide erfaring og kunnskap i arbeidet med å videreutvikle våre politiske forslag og standpunkter, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.