Det stilles kritiske spørsmål om kontrahering i Nederland

Reaksjonene har vært sterke etter at Havforskningsinstituttet bruker krisepakkemidler til bygging av et forskningsfartøy ved utenlandsk verft. To statsråder har fått spørsmål fra Stortinget.

Åsunn Lyngedal Og Geir Pollestad
Åsunn Lyngedal (AP) og Geir Pollestad (SP) sitter begge i Stortingets næringskomite, sistnevnte som komiteens leder.

De to som spør sitter begge i Næringskomiteen.

Åsunn Lyngedal (AP) stiller følgende spørsmål til næringsminister Iselin Nybø:

Hva har næringsministeren gjort for å legge til rette for at bygging og vedlikehold av norske offentlige finansierte skip skjer ved norske verft?

Geir Pollestad ordlegger seg slik overfor fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen:

Stortinget løyva, som ein del av krisepakka for å skaffe aktivitet i Noreg, 110 millionar kroner til eit nytt skip for Havforskningsinstituttet. Ein skulle tru at målet med krisepakkane var å gje aktivitet ved norske verft og styrke den martime næringa i Noreg. I staden hamna bygginga av skipet i Holland. Korleis kan regjeringa nytte pengar frå krisepakka til å skape aktivtitet i utlandet?

Svarene fra de to statsrådene Nybø og Ingebrigtsen er ennå ikke tilgjengelig.

Maritimt Forum følger saken tett. I forrige uke uttalte daglig leder Ivar Engan seg til egne nettsider.

I dag utdyper han kritikken.

- Det er ikke bare slik at Havforskningsinstituttet bygger i utlandet. De bygger dessuten med en fremdriftsteknologi som vil innebære at fartøyet ikke kan seile i verdensarvfjordene etter 2026. De har med andre ord ikke vektet miljøet.

Engan mener saken med all tydelighet viser behovet for å få på plass en ekspertenhet for offentlige anskaffelser.