Historisk avtale: Solstad resirkulerer sju skip hos Green Yard i Norge

Ifølge en børsmelding regnes ikke skipene å være av strategisk interesse.

Green Yard
Greeen Yard Feda

De er gamle og uten en forventet verdi i fremtidens markeder.

– Vi er fornøyde med endelig å kunne påbegynne en miljøvennlig resirkulering av flere av våre eldre skip. Skipene har ligget lenge i opplag, og vårt fokus kan nå styrkes inn mot en oppgradering av kjerneflåten vår, herunder arbeidet med reduserte utslipp, sier bærekraftsjefen i rederiet, Tor Inge Dale.

Skipene skal resirkuleres hos Green Yard sine verft i henholdsvis Fedafjorden og i Ulsteinvik, nærmere bestemt hos Green Yard Feda og Green Yard Kleven.

– Vi er stolte og takknemlige for avtalen med Solstad Offshore. Den har historiske dimensjoner når det kommer til resirkulering av skip i Norge og bevitner at vårt fokus på den sirkulære økonomien bærer frukter. Med denne avtalen kan Green Yard Feda og Green Yard Kleven utvikles videre i det grønne skiftet samtidig som lokale arbeidsplasser sikres, sier Hans Jørgen Fedog som leder Green Yard Group.

Skipene som skal resirkuleres er Sea Tiger, Normand Atlantic, Normand Borg, Normand Neptun, Sea Pollock, Far Strider and Far Sovereign.