Høringsinnspill fra Maritimt Forum til Revidert Nasjonalbudsjett

Ber Stortinget vurdere nettolønn, fartøysstruktur for sjøforsvaret, resirkuleringsfond, bedre finansieringsordninger for verftene og permitteringsregler.

Kapur
Mudassar Kapur (H) er leder av Finanskomiteen på Stortinget.

I sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB) vil regjeringen tilbakeføre både tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk og permitteringsordningen til normalen selv om krisen i maritim klynge langt fra er over.

- Vi var skuffet over forslaget til RNB og ber nå Finanskomiteen på Stortinget ta grep, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Maritimt Forum ber i sitt høringsinnspill atFinanskomiteen vurderer følgende fem punkter rundt behandlingen av revidert nasjonalbudsjett:

  • Tilskuddsordningen for norske sjøfolk – makstaket bør fjernes for resten av 2021
  • Standardiserte fartøy - forsere utredning av ny fartøysstruktur for sjøforsvaret
  • Resirkuleringsordninger for offshorefartøy - behov for justert innretning
  • Finansieringsordninger for verftene
  • Permitteringsreglene

Les hele innspillet her.