Hurdalsplattformen: Ny regjering viser store maritime ambisjoner

Satsing på norske sjøfolk og rederier, høy aktivitet i hele den maritime klyngen, dekarbonisering og digitalisering er stikkordene som preger de maritime målsettingene i den nye regjeringserklæringen.

Hurdalplattformen Store Vedum

- Dette er en god politisk plattform for maritim næring. Arbeiderpartiet og Senterpartiet kommer riktig ut fra hoppkanten med høye maritime ambisjoner. Nå skal vi sammen med myndighetene bidra til å omsette målsettingene til konkret politikk, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Nettolønnsordningen skal styrkes
- Dette er viktig og riktig satsing på norsk maritim kompetanse og grønn teknologiutvikling. Nå har vi store forventninger til at påtroppende regjering ikke bare reverserer Solberg-regjeringens kuttforslag i den samme ordningen, men styrker ordningen i sitt forslag til statsbudsjett for 2022, sier Engan.

Grønn maritim teknologiutvikling
Omstillingspakke for klimavennlig omstilling av skip, krav til utslippskutt og en satsing på Ocean Space Centre gir plattformen en god grønn profil.

- Dekarbonsering står øverst på listen av den norske maritime klyngens viktigste gjøremål for det neste tiåret. Den nye regjeringen er på rett kurs når den vil satse stort på utslippskutt, maritim klimateknologi og økt digitalisering. Vi setter vår lit til at den nye regjeringen følger opp med å etablere et eget CO2-fond som kan sette fart på den grønne teknologiutvikling, sier Engan.

Gode mål for havvind
Gjennom en ambisiøs nasjonal strategi som inkluderer satsing på norsk leverandørindustri, et godt regelverk og utvikling av nettinfrastruktur vil regjeringen legge til rette for storstilt satsing på havvind.

- Nå blir det viktig å sørge for rask fremdrift i konsesjonstildelinger. Vi må sikre at norsk kompetanse og norske leverandører får størst mulig andel i denne utviklingen, sier Engan.

Norsk maritim verdiskaping
Regjeringen vil lage en strategi for å sikre at offentlige byggeoppdrag innenfor maritim sektor i størst mulig grad havner hos norske verft.

- Maritimt Forum har vært tydelige på at vi ikke fullt ut utnytter handlingsrommet i EØS-avtalen. Vi er glade for at den nye regjeringen er ambisiøse på dette. Støre-regjeringens plattform lover godt for fortsatt utvikling av hele den norske maritime klyngen, inkludert verftene, sier Engan.

- Vi savner imidlertid en tydelig ambisjon om fremskynding av standardiserte fartøy. Dette er særdeles viktig for økt aktivitet i den maritime klyngen, og for norsk forsvarsevne. Vi fester lit til at dette kommer på plass i tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet for 2022, sier Engan.

Mer gods sjøveien
Den påtroppende regjeringen legger opp til at satsingen på tiltak innen kyst, havn og farleder skal styrkes. Det skal også gjennomføres en utredning av tiltak for å nå målet om at en større andel av godset skal fraktes på sjøen.

- Vi ser frem til et godt samarbeid med den nye regjeringen om å styrke sjøveien, avslutter Engan.