Kjønnsbalansen i maritim næring må bli bedre – foreslår nytt fag i skolen

Visepresidenten i Norges Rederiforbund og viseadm. dir. i Knutsen OAS, Synnøve Seglem, var klar i sin tale i møte med næringsministeren. Det var også Siv Remøy-Vangen i Maritime Bergen. Hun forslo et nytt skolefag.

Iselin Nybø Med Kvinner Fra Innspillsmøtet Om Likestilling
F.v. Synnøve Seglem, viseadm. dir. i Knutsen OAS Shipping og visepresident i Norges Rederiforbund, Krysta Alexa Singh, prosjektleder i Maritime Bergen, Iselin Nybø, næringsminister, Fride Solbakken, daglig leder i Maritimt Forum for Stavangerregionen og Siv Remøy-Vangen, daglig leder i Maritime Bergen. Kadettkoordinator i Maritimt Forum, Vivian Jonsson, deltok digitalt. Foto Sverre Meling jr.

Næringsminister Iselin Nybø hadde kallet sammen til innspillmøte i Haugesund i anledning av at regjeringen planlegger å presentere en likestillingsstrategi for den maritime næringen før året er omme.

- Å bedre kjønnsbalansen i næringen er ikke kun viktig for næringen som fellesskap, det er også strategisk viktig og vil kunne øke konkurransekraften og lønnsomheten for den enkelte bedrift. Litt forenklet sagt mener jeg at mangfold både er lønnsomt og nødvendig for at vi som næring skal kunne hevde oss på samme nivå som i dag, også i fremtiden, sa Synnøve Seglem.

Maritimt Forum var representert ved Fride Solbakken fra Stavanger, kadettkoordinator sentralt, Vivian Jonsson, og Sverre Meling jr. fra Haugalandet og Sunnhordland, foruten ved Siv Remøy-Vangen som leder Maritimt Forums søsterorganisasjon i Bergen, Maritime Bergen.

– Ett av våre forslag er at vi må begynne tidlig, allerede i grunnskolen. Maritime Bergen foreslår derfor å innføre et nytt fag, «Norge og havet», om vår historie, om vår nåtid og om fremtiden. Et fag hvor det legges opp til å invitere inn næringslivet og næringslivsledere, kvinnelige spesielt, men også flerkulturelle og mannlige rollemodeller som kan dele sine erfaringer. Et fag hvor målsetningen er å øke kunnskapen om havnæringene samtidig som man synliggjør og viser frem muligheten næringene representerer i form av spennende, kompetansekrevende og ikke minst høytlønnende jobber, sa Siv Remøy-Vangen.

– Vi har fått mange gode innspill i dag. Dette er begynnelsen på arbeidet med likestillingsstrategien. Nå gir vi et oppdrag hvor det skal hentes inn flere innspill slik at vi i løpet av høsten kan formulere en god strategi, avsluttet næringsminister Iselin Nybø.

Med seg hjem fikk hun Arne Vestbøs bok om «verdens første kvinnelige skipsredere», Hanna Brummenæs og Bertha Torgersen.

– Et godt bakteppe for dagens likestillingsmøte i Haugesund synes vi, smiler Sverre Meling jr.