Kondemneringsordning før sommeren

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier den etterlyste kondemneringsordningen for offshoreskip kan være på plass før sommeren.

Iselin  Nybø
Næringsminister Iselin Nybø (V).

I august i fjor lanserte regjeringen en kondemneringsordning for skip i nærskipsfart og en låneordning for skip i nærskipsfart og fiskeflåten.

- Kondemneringsordningen vil bidra til at gamle skip hogges opp, og ikke lenger forurenser langs kysten. Mer klimavennlige skip langs kysten bidrar til å redusere utslippene. I tillegg kan dette sikre og skape nye grønne arbeidsplasser og styrke næringens konkurransekraft internasjonalt, uttale næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding da ordningen ble foreslått.

I den senere budsjettavtalen mellom FrP og regjeringspartiene ble det enighet om å utvide ordningen til også å gjelde offshoreskip.

I dag ligger det rundt 100 offshoreskip i opplag i norske farvann. Flere av disse er aktuelle for resirkulering ved norske verft, dersom rederiet mottar tilskudd fra ordningen.

I et skriftlig spørsmål til statsråden etterlyste stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (FrP) ordningen, og spurte når den kunne være på plass.

Nå sier næringsministeren at ordningen kan være på plass før sommeren.

I svaret understreker Nybø at hun legger til grunn at tilskudd fra kondemneringsordningen for offshoreskip skal gi lovlig statsstøtte, og at ordningen skal meldes til ESA under det alminnelige gruppeunntaket.

- Dette innebærer at tilskuddet skal være utløsende for at aktiviteten kan gjennomføres og dermed ha en incentiveffekt. For å sikre at den offentlige støtten har incentiveffekt, er det et krav om at støttemottaker må ha sendt skriftlig søknad om støtten før aktiviteten settes i gang, skriver næringsministeren.

- Jeg arbeider nå med den konkrete innretningen i kondemneringsordningen for offshoreskip, og har ambisjon om å ha ordningen klar for lansering før sommeren, avslutter hun.