Maritim næring viktig for forsvarsevnen

Maritimt Forum mener norsk maritim næring generelt og skipsverftene spesielt er viktig for landets forsvars- og beredskapsevne, men at forbindelsen mellom forsvar og næring kan styrkes ytterligere.

Vanguard
Illustrasjon: Kongsberg (Vanguard-konseptet)

Dette uttrykker organisasjonen i et høringsinnspill til Stortingets Utenriks- og forsvarskomite som behandlet regjeringens melding «Samarbeid for sikkerhet».

Det historiske bakteppet er selvsagt betydningen av den norske handelsflåten under andre verdenskrig, men det ligger en grunnleggende symbolikk i at Nortraship fortsatt eksisterer.

I høringsinnspillet er Maritimt Forum opptatt av grenseflatene mellom maritim næring og dagens forsvarsindustri.

- Norsk, sivil maritim teknologi finner anvendelse inn i forsvarssektoren. Disse mekanismene er gjeldende også andre veien; militært materiell som er tilpasset norske forhold, har også gitt overføring til sivil verdiskaping, sier Ivar Engan i Maritimt Forum.

Han mener imidlertid at det eksisterer et uutnyttet potensial for å ytterligere styrke teknologioverføringspotensialet mellom maritim industri og forsvarssektoren og viser til at en beslutning om å forsere utredningen av ny fartøystruktur for sjøforsvaret, basert på en klasse av standardiserte fartøyer, og en påfølgende beslutning om å bygge nye fartøyer til Sjøforsvaret i en konkurranse mellom norske verft, vil gi en rekke positive bidrag så vel for den maritime næringen som for Sjøforsvaret.

- Standardiserte fartøyskonsepter kan bygges ved kvalifiserte sivile verft. Det gir direkte oppdrag til kompetente norske verft. Bygging i Norge vil gi over 95 prosent norsk innhold og involvere norske underleverandører fordelt over hele landet. Dette vil også kunne gi betydelige eksportmuligheter til andre land, sier Engan.