Maritim reise for statsråd Bjørnar Skjæran

Statsråd Bjørnar Skjærans første reise som fiskeri- og havminister ble maritim: Til Ålesund, Hareid og Ulsteinvik.

Nordvest Besøk November 2011 4

Arbeiderpartiets maritime talsperson Per Vidar Kjølmoen var med som kjentmann - både faglig og geografisk.

Maritimt Forum Nordvest organiserte besøket og Skjæran og Kjølmoen fikk oppleve spennende besøk og engasjerte faglige innlegg fra Ulmatec og Ulstein Group. Hovedbudskapet er at alle maritime segmenter henger sammen, og er gjensidig avhengig av hverandre.

- Det er svært hyggelig at fiskeri- og havministeren velger å besøke den maritime klynga på Sunnmøre og at han ser nytten av en aktiv og framtidsrettet politikk for å stimulere til vekst og økt samspill mellom de ulike aktørene i bransjen, sier konstituert daglig leder i Maritimt Forum Nordvest, Henrik Dalelid Vedde.

I en pressemelding før besøket uttalte Skjæran følgende:
- Eg gleder meg stort til å besøke Sunnmøre og treffe stolte aktørar frå den maritime næringa. I åra som kjem skal vi kutte utslepp og auke digitaliseringa. Det vil gi store moglegheiter for norske reiarlag, verft og leverandørindustrien. Saman med næringa vil regjeringa sikre at utvikling av grøn skipsfart blir eit viktig norsk bidrag til å redusere dei globale utsleppa.

I talen sin på Verftskonferansen forklarte han mer bakgrunnen for endringene av ansvarsområdene mellom de to statsrådpostene i Nærings- og fiskeridepartementet.
- Det har lenge vært Ap sin ambisjon å gi havpolitikken et løft, og denne regjeringen har flere ambisjoner samtidig, vii skal kutte i klimagassutslipp, vi skal øke eksporten, og vi skal skape nye norske arbeidsplasser i prosessen. Havnæringene har en helt sentral plass i dette bildet. Endringene i ansvarsområdene skal legge til rette for å få gjennomført vår havpolitikk og den grønne omstillingen som skal finne sted ute på sjøen, i havnene og om bord små og store fartøy.

Deler av verftsindustrien opplever tøffe tider for øyeblikket og Skjæran lovte å bidra til at det skal bygges skip i Norge i fremtiden også.
- Vi skal arbeide for å sikre at offentlige byggeoppdrag i størst mulig grad havner hos norske verft. Vi skal utvikle "Norgesmodellen", og vi skal utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen mye bedre enn før, lovte han.