Maritime søkertall trosset pandemien

Søkningen til maritime utdanninger går opp fra i fjor til tross for utfordringer i rekrutteringsarbeidet og sjøfolk som ikke har kommet seg hjem under pandemien.

Maritim Karriere

Mange utdanninger har kommet i et nytt lys under korona-krisen. Hvem vil bli sjukepleier når sjukepleierne møter Covid-19 bokstavelig talt ansikt til ansikt? Hvem vil bli lærer når undervisningen enten må gå digitalt, eller i skytteltrafikk mellom flaskene med desinfeksjonsmiddel? Hvem vil til sjøs når man ikke vet om man verken kommer seg på jobb eller hjem?

Det kommer i tillegg at det ikke har vært mulig å nå ungdom med informasjon i klasserommene eller på yrkesmesser.

Likefullt er maritime utdanninger blant vinnerne med oppgang i søkertallene, sammen med blant annet sjukepleie.

Søkningen i samordna opptak til maritime operative fag på universitets- og høgskolenivå er opp 18,3 prosent fra i fjor. Søkningen til maritim ledelse og business er opp 35,1 prosent. Også de maritime fagskolene kan glede seg over oppgang i søkertallene.

Søkertallene til videregående opplæring ble kjent tidligere. VG2 maritime fag har en oppgang fra i fjor på 10,6 prosent. VG3 motormannfaget knaller til med en oppgang på 28,9 prosent og skipselektriker ligger i samme divisjon med en oppgang på 26.6 prosent. VG3 matrosfaget nøyer seg med en oppgang på 7,4 prosent.

– Vi gleder oss over årets søkertall. Selv om det var utfordringer med mannskapsskifter i begynnelsen av pandemien, har dette for det meste løst seg. Søkertallene bærer bud om at ungdom har tro på mulighetene som ligger i en maritim utdanning. Utover at en slik utdanning kan gi mange karriereveier, tror jeg vi også har lykkes med å nå frem med god informasjon gjennom blant annet den digitalt basert kampanjen vår, Maritim karriere, sier Vivian Jonsson som arbeider med maritim utdanning og rekruttering i Maritimt Forum.