Maritimt Forum har spilt inn til regjeringens august-konferanse

Budsjettkonferansen gjennomføres i anledning statsbudsjettet som skal legges frem i oktober. Valgseier for regjeringspartiene i september eller ikke. Verden går uansett videre.

Ivar Engan
Ivar Engan

- Et budsjett skal legges frem, så kan valgresultatet etter den 13. september likevel komme til å innebære at nåværende regjerings budsjettforslag blir endret, men det gjenstår å se. For Maritimt Forum handler politikk om alltid å fremme den maritime næringens interesser, uavhengig av hvem som sitter med regjeringsmakten, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Og nettopp dette har Maritimt Forum gjort. Også denne gangen. Dette er noen hovedpunkter i innspillet:

  • For å sikre stabile og forutsigbare maritime rammevilkår bør regjeringen omgjøre den nåværende, midlertidige fjerningen av beløpsbegrensningene (makstaket) i tilskuddsordningen for norske sjøfolk til en permanent ordning.
  • Sikre verftsnæringens konkurranseevne ved blant annet å sørge for å styrke den grønne maritime innovasjonsutviklingen og samtidig styre offentlige anbudskontrakter mot norsk verdiskaping ved å følge opp Stortingets ønske om å etablere en ekspertenhet med høy kompetanse på offentlige anbud.
  • Etablere et CO2-fond.
  • Det bør etableres et rammeverk for havvind som sikrer et bredt aktørmangfold, blant annet gjennom kvalitative tildelingskriterier og ikke rene auksjoner, og at det må gis økonomiske rammebetingelser som gjør det attraktivt å investere i havvind i Norge.

Alle detaljene i innspillet kan du studere her.