Maritimt Forum vil ha rask fremdrift i havvind

Maritimt Forum har levert sitt høringssvar til videre fremdrift på havvindfeltene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Rask fremdrift, norsk industriutvikling og klima- og miljøkrav er stikkord.

Tina Bru
Arkiv- og illustrasjonsfoto: Olje- og energiminister Tina Bru åpner Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for havvind sommeren 2020.

- Vi er godt fornøyde med at det skal identifiseres nye områder for havvind på norsk sokkel, at det legges opp til to eller tre konsesjonsområder på Sørlige Nordsjø II og minst tre områder på Utsira Nord. Dessuten at det skal etableres et samarbeidsforum rundt havvind. Det foreligger imidlertid et potensiale for å tydeliggjøre ambisjonsnivået for utbygging av havvind i Norge. Vi mener det nå er viktig å klargjøre rammevilkår, virkemidler og konsesjonsprosessen, sier daglig leder Ivar Engan som har utarbeidet høringsinnspillet sammen med de regionale maritime foraene i Norge.

Rask fremdrift
Han er i høringsinnspillet opptatt av rask fremdrift.

– Det betyr at vi må få etablert tidsfrister i søknads- og konsesjonsprosessen, kjøre parallelle løp for prosesser for nettutvikling, utredning og søknader samt ha en tett dialog mellom relevante aktører i saksbehandlingen, sier Engan.

Norsk industriutvikling
Maritimt Forum er veldig opptatt av at den norske havvindsatsingen skal gi norsk industriutvikling og mener på denne bakgrunn at et rent auksjonsprinsipp ikke vil være egnet for Sørlige Nordsjø II. På Utsira Nord er forslaget at tildeling av konsesjon skal skje med utgangspunkt i kvalitative kriterier.

- En auksjonsmodell på Sørlige Nordsjø II vil favorisere eksisterende internasjonale leverandørkjeder samt favorisere aktører med høyest betalings- og risikovillighet. Dette vil ikke bringe frem de beste prosjektene og et bredt aktørbilde. En auksjonsmodell vil også ha stor risiko for å trekke ut i tid. Hva angår Utsira Nord mener vi kvalitative kriterier for tildeling gir rom for testmuligheter til å utvikle gode kommersielle løsninger, med tilstrekkelig skala til å gi leverandørindustrien en posisjon til å ta en betydelig rolle i den globale verdikjeden for flytende havvindparker, sier Ivar Engan.

Klimakrav
Maritimt Forum påpeker i sitt høringsinnspill at offensive myndighetskrav gjerne driver den grønne utviklingen.

- Det bør derfor vurderes å legge inn krav om bruk av null- og lavutslippsfartøy i konsesjonsvilkårene for havvind, sier Engan.

Du kan lese hele høringsinnspillet her.