MARKOM 2020 ønsker innspill og meninger!

MARKOMs visjon er at Norge skal ha en maritim profesjonsutdanning i verdensklasse. Uten midler tildelt fra MARKOM ville ikke norsk maritim utdanning vært hvor den er i dag.

Iselin Nybø På Simsea Brosimulator 2
Illustrasjonsfoto: Næringsminister Iselin Nybø fører et skip inn til Rotterdam på simulatorsenteret til Simsea og Høgskulen på Vestlandet i Haugesund. MARKOM 2020 ble etablert i 2010 i en dialog mellom de høyere maritime profesjons-utdanningsinstitusjonene, Kunnskapsdepartementet (KD) og Nærings- og handelsdepartementet (NHD), i dag Nærings- og fiskeridepartementet, med ønske om å utvikle et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner som tilbyr maritim høyere profesjonsutdanning. Prosjektet finansieres av Kunnskapsdepartementet.

MARKOM ønsker nå innspill og meninger om behov for kompetansehevingstiltak blant ansatte i norsk maritim næring. Et av målene er at den maritime næringen får enklere oversikt over kompetansehevende tiltak, og at tilbud er tilpasset næringens behov. Dette er et ledd i MARKOMs arbeid med å heve kvaliteten i norsk maritim profesjonsutdanning.

Det ønskes svar fra både ansatte på land og på sjøen, og fra så mange innenfor rederiet/virksomheten som mulig, men har du svart tidligere, er du selvsagt unntatt denne forespørselen.

Det tar kun fem minutter å svare. Maritimt Forum oppfordrer deg til å gjøre nettopp dette!

Gå til undersøkelsen her.