Møterally om maritim stortingsmelding

Åsunn Lyngedal (AP) har fått saksordførerskapet til den maritime stortingsmeldingen. I løpet av to dager, gjorde hun tretten digitale bedriftsbesøk. Innertier var omkvedet.

Åsunn Lyngedal
Åsunn Lyngedal t.v. Alle dem hun møtte t.h. Bedriftsledere, skoleledere, daglige ledere i Maritimt Forum, inklusive regionale ledere, Rederiforbundet, foruten andre fra Arbeiderpartiet enn Lyngedal selv.

Ikke så vondt at det ikke er godt for noe. Pandemien har tvunget frem digitale møter, og for Åsunn Lyngedal har dette gitt henne en flygende start som saksordfører til en stortingsmelding den maritime næringen forventer seg mye av. I løpet av en fredag og en mandag nå nylig møtte hun:

 • Østensjø Rederi i Haugesund
 • Deep Wind Offshore i Haugesund
 • Simon Møkster Shipping i Stavanger
 • Odfjell i Bergen
 • Skoleskipet Gann i Stavanger
 • Misje Rederi i Bergen
 • Eidesvik Offshore på Bømlo
 • Altera Infrastructure i Stavanger
 • Green Yard i Kvinesdal og Ulsteinvik
 • Kongsberg Maritime og Ulstein Group
 • Høgskulen på Vestlandet i Haugesund
 • SINTEF i Trondheim

I samme rekkefølge som angitt, og effektivt gjennomført med 25 minutter satt av til hvert besøk.

– Vi opplever at vi fikk formidlet veldig mye av hva næringen vår er opptatt av. Tilbakemeldingen fra Åsunn Lyngedal og de andre fra Arbeiderpartiet som deltok, er gode. De sier at de synes de fikk mange nyttige innspill, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan som stod ansvarlig for det som fortjener betegnelsen et møterally, i aller beste mening av ordet.

Følgende tema stod på dagsorden:

 • Verdiskaping fra havet – havvind
 • Grunnleggende maritime rammebetingelser – refusjonsordningen, rekruttering, kompetanse og rederiskatteordningen
 • Maritim forskning og kompetanse – skoleskipene, praksis i utdanningen, utdanning rundt havvind og Ocean Space
 • Grønn maritim omstilling – virkemiddelapparatet, nye teknologier, CCS, CO2-fond og NOx-fond
 • Verft og utstyr – kondemnering, grønne løsninger, nye fartøy til Sjøforsvaret, verftsarbeideren og rammevilkår