Nær femten prosents oppgang og bedring i kjønnsbalansen

Antallet førstevalgsøkere til nautikk og marinteknisk drift ved landets høgskoler og universiteter har økt med nær femten prosent fra i fjor. Flere kvinner søker maritim utdanning.

Vivian Jonsson
Vivian Jonsson

Antallet søkere samlet har økt med nær 18 prosent.

Nautikkstudiet ved Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund, har den største økningen i søkertall med 66 prosent blant førstevalgsøkerne og 31 prosent blant søkerne samlet.

– Vi er uansett godt fornøyd med søkertallene over hele landet. Samlet har vi 439 førstevalgsøkere i år mot 383 i fjor. Det totale antallet søkere har økt fra 1.549 i fjor til 1.832 i år, sier kadettkoordinator i Maritimt Forum, Vivian Jonsson.

Hun fremholder rederier som har tatt kadetter også i krevende tider samt Rederiforbundets og Maritimt Forums rekrutteringskampanje «Maritim karriere» som sentrale forklaringsvariabler til den gode søkningen.

– Jeg har dessuten lyst til å poengtere at det ikke bare er søkertallene som er bedre enn i fjor. Vi ser også en bedring i kjønnsbalansen. I det samlede søkertallet er det i år om lag 20 prosent kvinner mot om lag 17 prosent i fjor, sier Jonsson.