Nordområdemeldingen: Mennesker, muligheter og norske interesser i nord

Maritimt Forum er fornøyd med at komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til Maritimt Forums høringsinnspill om opprettelsen av et testområde for autonomi i arktisk miljø.

Havari I Is For Web

Den kommersielle aktiviteten i nordområdene kommer til å øke i årene som kommer. Automatisering av system på skip er allerede i økende bruk, og Norge er ledende på feltet med flere opprettede testområder langs kysten. Automatisering, fjernstyring og autonome skip kan gi økt sikkerhet, bedre miljø og høyere effektivitet i skipsfarten.

- Vi er svært fornøyde med at flertallet i utenriks- og forsvarskomiteen er positive til vårt forslag om å opprette et testområde for autonomi i hardt arktisk miljø på Svalbard. Nærhet til Longyearbyen er viktig for å kunne utvikles videre med tanke på sikkerhet og beredskap i arktis, sier Ivar Engan, daglig leder i Maritimt Forum.

Her kan du lese merknaden fra flertallet:
Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til Maritimt Forums høringsinnspill om opprettelsen av et testområde for autonomi i arktisk miljø. Norge har allerede tilsvarende testområder i Trondheimsfjorden, i Horten og i Storfjorden. Ettersom den kommersielle aktiviteten i nordområdene vil tilta i årene som kommer, er det nødvendig med områder der en kan teste autonome fartøy i krevende arktiske farvann. Flertallet mener det ville være en fordel om Norge også kunne etablere et tilsvarende testområde i et egnet arktisk miljø, og mener høringsinstansens forslag om å etablere dette i nærheten av Longyearbyen er interessant og bør vurderes av regjeringen, såfremt det kan gjøres innenfor svalbardpolitikkens rammer.