Ny regjering reverserer kutt i nettolønnsordningen

Støre-regjeringen foreslår å øke det maksimale nivået i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk til 220 000 kroner per sysselsatt, og bevilger over 2,2 milliarder kroner til ordningen.

Tilleggsnummer 2022

- Dette forslaget viser at regjeringen viser gode takter og vilje til å følge opp løftet i Hurdalsplattformen om å styrke nettolønnsordningen, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

En snubletråd fra Solberg-regjeringen som den nye regjeringen dessverre ikke har klart å reversere er fjerning av taket for nettolønnsordningen for 5. og 6. termin. Dette var et tiltak som FrP fikk på plass i budsjettforliket for 2021.

- Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk er det fremste virkemidlet for å bevare norsk maritim kompetanse, den er også viktig for å sikre den erfaringsbaserte kompetansen som er avgjørende dersom vi skal vi lykkes med det grønne maritime skiftet. Et skifte regjeringen har uttalt vi ikke bare skal være best på, men et skifte som skal sikre ny verdiskaping og nye grønne jobber, sier Engan

Ønsker mer penger til grønn skipsfart
Den nye regjeringen har vist et positivt engasjement for grønn skipsfart, både gjennom Hurdalsplattformen og talen statsminister Jonas Gahr Støre holdt under klimaforhandlingene i Glasgow.

I tilleggsproposisjonen styrkes Enova med 200 millioner kroner i 2022, deler av dette vil gå til maritim næring. I tillegg settes det av penger til havvindsatsingen.

- Regjeringen har høye ambisjoner for det grønne maritime skiftet. De har ikke hatt mer enn knappe tre uker til å omsette dette til praktisk maritim politikk. Vi savner blant annet en styrking av ordninger for sjøtransport som omhandler effektive havner og godsoverføring, samt midler til en kondemneringsordning. Vi setter vår lit til at Stortinget bidrar til å få dette på plass i forhandlingene i ukene som kommer, sier Engan.