Ny studie skal kartlegge verftsnæringen

Regjeringen setter i gang analyse av hvordan korona og oljeprisfall har rammet verftsnæringen.

Verftsarbeidere Foran X Bow
Fra byggingen av en X-Bow ved Ulstein verft.

Verftsnæringa er sterkt påverka av både oljeprisfallet og koronapandemien. Nå lyser Nærings- og fiskeridepartementet ut en ekstern studie som skal kartleggje marknadssituasjonen i næringa og effekten av dagens verkemiddel.

I maritim stortingsmelding som ble lagt frem i desember 2020 varslet regjeringen at den vil gjennomføre en studie av verftsnæringa sin økonomiske og konkurransemessige situasjon.

- Det er gledelig at regjeringen setter i gang analysen allerede nå, før meldingen er vedtatt. Departementet fortjener skryt for å være raskt i gang. De store nybyggingsverftene har store utfordringer så dette haster, sier daglig leder Ivar Engan i Maritimt Forum.

Studien vil ha som mål å kartleggje marknadssituasjonen i næringa og effekten av dagens verkemiddel. Den vil òg vurdere konkurransesituasjonen for norske verft i lys av europeiske støtteordningar.

– Flere har påpekt viktigheten av verftene. Det er ikke bare av beredskapshensyn vi trenger norske verft, det er særdeles viktige arbeidsplasser og de er viktige for våre utstyrsbedrifter, sier Lars Gørvell-Dahl, bransjedirektør i Norsk Industri til Teknisk Ukeblad.

Analyseoppdraget er lyst ut som en konkurranse. Rapporten skal være klar innen 1. juni i år. Delrapport med hovedfunn og konklusjoner skal leveres til departementet innen 30. april 2021. Oppdraget har antatt pris 750.000 kroner.

Les mer fra departementet her.