Ønsker en aktiv maritim politikk fra den nye regjeringen

Maritimt Forum har gitt innspill til ny regjeringsplattform.

Ivar Engan
Daglig leder Ivar Engan i Maritimt Forum.

Stikkord for innspillene er en videreutviling av grunnleggenede rammebetingelser, sikre skispverftene konkurranseevne, grønn maritim omstilling, sørge for en konkurransedyktig norsk offshorenæring, styrke sjøtransportens konkurranseevne, styrke maritim forskning og utdanning og sist, men ikke minst sikre gode rammevilkår for havvind.

Les Maritimt Forums innspill til den nye regjeringens politiske plattform her.