Oppgradert til Arena Pro

Norwegian Offshore Wind Cluster har vært en suksess siden klyngen ble tilkjent Arena-status i 2018. Nå har havvindklyngen blitt oppgradert til «business».

Arvid Nesse 2
Arvid Nesse

I alle fall har Norwegian Offshore Wind Cluster blitt oppgradert til et høyere nivå i Innovasjon Norges klyngeprogram. Det er dette nivået som kalles Arena Pro.

– Denne oppgraderingen er et tydelig signal på at Norge vil satse på havvind i årene fremover, sier lederen for Norwegian Offshore Wind Cluster, Arvid Nesse.

Han, og etterhvert hans nye medarbeidere, har tatt klyngen fra null medlemsbedrifter til godt over 300 medlemsbedrifter i dag. Det innebærer i snitt over 100 nye medlemsbedrifter i året siden oppstart, eller et par nye medlemsbedrifter i uken.

Arena Pro status gir bedre finansiering fra Innovasjon Norge over lengre tid.

– Nå har vi muskler til å etablere et solid hjemmemarked, utvikle ny kostnadseffektiv teknologi og bygge merkevaren havvind fra Norge. Jeg ser oppgraderingen som en anerkjennelse av arbeidet som gjøres i klyngen vår, sier Nesse.

Et solid hjemmemarked legger grunnlaget for internasjonal suksess for den norske havvindklyngen.

– Vi har ingen tid å miste. Arbeidet med å etablere hjemmemarkedet må forseres for å ta markedsandeler globalt, slår Arvid Nesse fast.

(Tekst SMe/Maritimt Forum tilpasset etter pressemelding. Foto SMe)