Regjeringen forlenger permitteringsordningen til 1. juli

Regjeringen foreslår å utvide permitteringsordningen og forlenge retten til dagpenger frem til 1. juli. Retten til dagpenger forlenges også for alle dagpengemottakere, slik at de som nærmer seg sin maksgrense kan beholde dagpengene til 1. juli.

Nav

Bedrifter som når maksimal permitteringsperiode på 52 uker i løpet av våren får nå muligheten til å ha arbeidstakerne permitterte fram til 1. juli, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Selv om vaksinen nå rulles ut er ikke koronapandemien over. For den norske maritime klyngen vil pandemien ha store negative konsekvenser i lang tid fremover. Derfor er vi glade for at permitteringsordningen nå utvides slik at vi unngår unødvendige oppsigelser, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

I august 2020 ble permitteringsperioden utvidet til 52 uker. Bortimot halvparten av de totalt 61 000 som er permitterte i dag, har vært permitterte siden mars og april. Disse nærmer seg 52 uker, og bedriftene må enten ta dem tilbake i jobb eller si dem opp.

– Det gjør vi rett og slett for å sørge for at flere av dem som er permittert, og som etter hvert opplever at jobbene kommer tilbake, ikke faller ut av ordningen, sier Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H).