Regjeringen lanserer strategi for sirkulærøkonomi

Strategiens ambisjon er klar: Norge skal bli et foregangsland for grønn sirkulærøkonomi. Nå skal et utvalg ta en gjennomgang av skatte- og avgiftssystemet, og i tillegg varsles en handlingsplan for å øke klima- og miljøvennlige offentlige innkjøp og innovasjon.

Strategi For Sirkulærøkonomi 2021
Nasjonal strategi for en grønn, sirkulær økonomi. Foto: Melkeveien Designkontor.

- Strategien er god på å beskrive målene, men det skorter på konkrete virkemidler og tiltak. Vi er nå i startfasen av en blå sirkulærøkonomi, med stort potensial for verdiskaping og sysselsettingsvekst. Vi savner tiltak i denne strategien som kan understøtte denne utviklingen, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Maritimt Forum har blant annet foreslått at det bør etableres et resirkuleringsfond for offshorefartøy som vil bli maritim sirkulærøkonomi i praksis.

- Resirkuleringsfondet er et konkret tiltak for å resirkulere gamle offshorefartøy, berede grunnen for hybridisering og grønn flåtefornyelse. Komponenter fra resirkulerte fartøy har høy nytteverdi i andre industrier på land. Maritime muligheter blir glemt i denne strategien, sier Engan.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn presenterte strategien på Den store sirkulærkonferansen i Porsgrunn onsdag.

– Målet er at Norge skal bli et foregangsland i grønn, sirkulær økonomi. Det betyr at det vi produserer og forbruker må tære mindre på jorda, naturen og de ressursene vi lever av, sa klima- og miljøminister ved lanseringen.

Last ned den nye strategien her.