Regjeringen viser vilje i havvind

Regjeringen har i dag lagt frem stortingsmeldingen «Energi til arbeid» og veilederen for havvind. Disse slår endelig fast at Norge har ambisjoner innenfor havvind.

51239119532 0Cff419642 K
Statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru. Foto: Regjeringen

– Vi har lenge ventet på tydelige signaler om vilje til satsing fra regjeringen. Det har vi nå fått, sier Ivar Engan i Maritimt Forum.

Maritimt Forum er godt fornøyd med at det skal identifiseres nye områder for havvind på norsk sokkel, at det legges opp til to eller tre konsesjonsområder på Sørlige Nordsjø II og minst tre områder på Utsira Nord. Dessuten at det skal etableres et samarbeidsforum rundt havvind.

– Vi har vært opptatt av at det må legges til rette for aktørmangfold i havvindsatsingen. Det mener vi det nå er lagt til rette for. Slik styrkes utviklingen av en bred, norsk leverandørindustri inn mot havvind, sier Engan.

Regjeringen varsler at Sørlige Nordsjø II skal bygges ut på kommersiell basis gjennom et auksjonssystem. På Utsira Nord blir det subsidieløsninger.

– Vi er spente på hvordan auksjonene innrettes på Sørlige Nordsjø II. Her er utbygging med bunnfaste installasjoner aktuelt, og i det markedet er det mange sterke, internasjonale aktører. Vi har et sterkt ønske om at havvindutbyggingen på norsk sokkel skal gi norsk verdiskaping, sier Ivar Engan.

I meldingen kommer også frem at regjeringen erkjenner at det er et fremtidig behov for kraft i Norge, både til elektrifisering av sokkelen og til landbasert forbruk.

– Dette er en interessant erkjennelse. Havvind er en del av løsningen, avslutter Ivar Engan.