Revidert nasjonalbudsjett: Ruller tilbake viktige maritime krisetiltak

Både tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk og permitteringsordningen tilbakeføres til normalen selv om krisen i maritim klynge langt fra er over.

Ivar Engan

- Vi er skuffet over at fjerningen av taket i nettolønnsordningen ikke videreføres utover juli, og vi skulle gjerne sett flere offensive tiltak for de kriseutsatte nybyggingsverftene. Vi savner også mer offensivitet når det gjelder kondemnering og resirkulering for offshoreskip. Revidert er i all hovedsak som forventet. Vi fester vår lit til at Stortinget bidrar til styrke satsingene på maritim næring, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Permitteringsregelverket endres tilbake til 26 uker

Regjeringen foreslår at maksimal periode som arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt under permittering, tilbakestilles til 26 uker innenfor en periode på 18 måneder.

- Vi har mange permitteringer i maritime næringer, og vi er bekymret for at regjeringen allerede nå halverer permitteringsperioden. Vi ser at normalsituasjonen i maritim næring ikke kommer like raskt som i andre deler av næringslivet, sier Engan.

Refusjonsordningen for sjøfolk (nettolønn)

Regjeringen ville i Statsbudsjettet for 2021 fjerne taket i ordningen og senke det ikke bare ned til tidligere beløp på kr 216 000,-, men videre ned til kr 200 000,- per norske sjømann per år. Dette ville ikke Stortinget være med på og FrP fikk i forhandlingene med regjeringen opprettholdt en midlertidig fjerning av taket i ordningen. Nå foreslår regjeringen igjen at beløpet taket skal tilbake på tidligere nivå.

- Forslaget er uheldig og vil treffe en kriserammet rederinæring hardt. Maritimt Forum vil jobbe for at den midlertidige fjerningen av taket i refusjonsordningen videreføres minst ut 2021, sier Engan..

Grønne arbeidsplasser

Regjeringen foreslår å bruke 85 mill. kroner til markedsutvikling og infrastruktur på hydrogen og 15 mill. kroner til et miljøvennlig forskningssenter for hydrogen.

- Dette er gode nyheter, og vil bidra til verdiskaping også i den maritime klyngen. Dette kommer i tillegg til en styrket satsing på grønn plattform. Dette er fremtidsrettede satsinger, som vi hilser velkommen, sier Engan.

Maritime videregående skole Sørlandet

Regjeringen foreslår 8,6 millioner kroner for å legge til rette for oppstarten av Maritime videregående skole - Sørlandet, fra høsten 2021. Skolen har inngått intensjonsavtale med Hurtigruten Cruise AS om kjøp av M/S Lofoten til bruk som skoleskip. Skolen er godkjent for 45 elevplasser.

- For Maritimt Forum har det vært viktig å jobbe for at vi har flere skoleskip, og vi veldig glade for at regjeringen nå foreslår å bevilge penger til å få til skoledrift også på Sørlandet. Dette er viktig, ikke bare for Sørlandet, men for hele landet, sier Engan.

Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.