Sentrale statsråder for maritim næring

14. oktober presenterte statsminister Jonas Gahr Støre statsrådene i ny regjering. Her får du en oversikt over de mest sentrale statsrådene for maritim næring

Sentrale Statsråder 2021 Førstesiden
Øverst til venstre: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap), Klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide (Ap), Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap), Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) og Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap)
Vestre er født i 1986 (i Haugesund) og representerer Oslo. Han er utdannet jurist og kommer fra stillingen som administrerende direktør i den norske møbelprodusenten Vestre AS.

Vestre er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han ble i 2019 utnevnt til Norges beste vekstskaper i den internasjonale konkurransen «EY Entrepreneur Of The Year», og i 2020 ble han kåret til årets bærekraftsleder av E24.

Vestre har tidligere vært politisk rådgiver for nærings- og handelsminister Trond Giske i Jens Stoltenbergs andre regjering (2013), politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe (2010-2012), sentralstyremedlem i Arbeidernes ungdomsfylking (AUF) (2010-2012), leder av Utdanningspolitisk forum i Oslo Arbeiderparti (2008-2015), leder av den nasjonale Elevorganisasjonen (2006-2007) og medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget for fag- og yrkesopplæring[6] (2007-2008).

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap)
Persen er født i 1975 og er fra Hordaland. Hun har vært folkevalgt i Bergen kommune siden 2003 og var ordfører fra 2015 til 2021,

Persen var nestleder i Rød Valgallianse fra 2003 til 2007 og representerte partiet i Bergen bystyre i perioden 2003–2007. Hun meldte seg ut av Rød Valgallianse i 2007 og etter en periode som uavhengig, meldte hun seg inn i Arbeiderpartiet 1. mai 2008, for å fortsette sitt lokalpolitiske engasjement.

Persen har studert litteraturvitenskap og sosiologi ved Universitetet i Bergen, og har en bachelorgrad i kultur- og samfunnsvitenskap. Hun har blant annet jobbet som fylkessekretær i Hordaland for organisasjonen Nei til EU og vært styremedlem i Naturvernforbundet i Hordaland.

Klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide (Ap) Han er født i 1964 i Oslo. Han er en norsk statsviter og politiker. Han er stortingsrepresentant for Oslo Arbeiderparti fra 2017 og har vært Arbeiderpartiets Energi- og miljøpolitiske talsperson.

Frem til 14. august 2017 var han Kypros-spesialrådgiver for FNs generalsekretær Antonio Guterres. Fra 2014 til 2016 var han en av flere administrerende direktører i Verdens økonomiske forum. Han var forsvarsminister 2011–2012 og utenriksminister 2012–2013 i Jens Stoltenbergs andre regjering.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap)
Skjæran skal ha ansvaret for fiskeri- og havsaker i Nærings- og fiskeridepartementet, herunder ansvaret for fiskeri- og havbrukspolitikken, sjømatpolitikken og den maritime forsknings- og innovasjonspolitikken.

Han er født i 1966 og er fra Nordland. Han var leder for Nordland Arbeiderparti fra 2011 til 2019, og gruppeleder for Ap i fylkestinget i Nordland fra 2015 til 2019. Han var ordfører i Lurøy kommune fra 2011 til 2015. Siden 2019 er han nestleder i Arbeiderpartiet.

Skjæran har yrkesbakgrunn som gårdbruker og selvstendig næringsdrivende, men har siden 2011 vært politiker på heltid.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap)
Nygård er født i 1973 i Østfold. Han er utdannet cand.mag. ved Universitet i Oslo. Han har vært folkevalgt i Fredrikstad kommune siden kommunevalget i 1993. Han ble valgt som ordfører i Fredrikstad i 2011, og deretter gjenvalgt både i valget i 2015 og i 2019. Han har vært sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet siden 2014.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)
Ola Borten Moe er født 1976 i Sør-Trøndelag. Han har vært Senterpartiets 1. nestleder siden 2011. Moe var stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag fra 2005 til 2013 og ble innvalgt igjen i 2021. Han var Norges olje- og energiminister fra 2011 til 2013.

Fra 2013 til 2015 var han direktør for avdelingen for innovasjon i SIVA, med ansvar for eierskap i innovasjonsselskaper, forsknings- og kunnskapsparker samt utenlandsvirksomheten. Våren 2015 var han en av fire gründere i oljeselskapet OKEA i Trondheim.

Statsminster Jonas Gahr Støre (Ap) og Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er også svært sentrale for maritim næring.