Skal kartlegge fremtidens kompetansebehov

Digitalisering og ny teknologi endrer maritim næring. Nå kartlegger sjøfartsorganisasjonene hvilken kompetanse det vil bli behov for i fremtiden og hvordan utdanningssystemet og bedriftene må innrette seg for å tilpasse seg morgendagens arbeidsliv.

Simunlator Teknologi

Tidligere rapporter har vist at det vil bli et økt behov for digital kompetanse, både på sjø og land i norsk maritim næring. Særlig vil det bli et økt behov for etter- og videreutdanning av arbeidstakere og for bedrifter og utdanningsinstitusjoner som legger til rette for dette.

Fra ferdig utdannet til kontinuerlig læring
Nå ønsker Norges Rederiforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Kystrederiene og NHO Sjøfart å bore dypere i problemstillingene. Menon Economics er engasjert som prosjektleder. Gjennom intervjuer og analyser skal de identifisere hvilke tiltak som må iverksettes for å kunne møte fremtidens kompetansebehov.

- Ny teknologi og digitalisering stiller krav til oss i maritim næring. Det er ikke lenger sånn at det du lærte under utdanningen vil være tilstrekkelig gjennom et helt arbeidsliv. Fremtiden krever en langt høyere grad av omstilling og etter- og videreutdanning enn i dag. Derfor må vi finne ut hvordan vi kan innrette utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet deretter, sier Hans Sande, administrerende direktør i Norsk Sjøoffisersforbund.

Norsk maritim utdanning skal være i verdensklasse, derfor må utdanningsinstitusjonene stadig være i utvikling for å hevde seg. I tillegg til å investere i oppdatert teknisk utstyr, må utdanningsinstitusjonene legge vekt på de ferdighetene arbeidstakere vil ha behov for i den nye, høyteknologiske arbeidshverdagen, som evne til problemløsning, kritisk tekning og generell forståelse for digitale systemer.

- Raskere teknologiske endringer krever et kontinuerlig og tett samarbeid mellom næringsliv og akademia. Det er nødvendig å koble næringens behov tettere på utviklingen av utdanningene. Dette vil sikre at vi utdanner arbeidstakere som vil være med å utvikle den norske maritime klyngen for fremtiden, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Bredt sammensatt ekspertgruppe
Prosjektet vekker stor interesse i næringen, og en rekke aktører har sagt seg villige til å bistå prosjektet gjennom å delta i en ekspertgruppe. Ekspertgruppen møtes jevnlig for å gi innspill og retning til arbeidet. Se hvem som deltar i ekspertgruppen i listen nederst i saken.

- Vi er glade for den store interessen bedriftene, akademia og organisasjonene viser prosjektet, og for at så mange har satt av tid og ressurser til å delta. Digitalisering og ny teknologi skaper store muligheter, men stiller også krav til omstilling. Det er et stort behov for å konkretisere hvordan dette skal gjøres, og det svarer dette prosjektet på, avslutter Solberg.

Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Norsk Maritim kompetanse, og resultatene av arbeidet lanseres i løpet av våren 2022.

Ekspertgruppen består av:

 • Torbjørn Lussand, VP Corporate IT, Odfjell SE
 • Eli Vassenden, VP Shared Services, Grieg Star
 • Henning Lystad, HR-sjef, Møkster Shipping
 • Glenn Ruud, Global Learning & Development Director, Wilhelmsen Group
 • Rannveig Elisabeth Drengstig, CDO, Norled
 • Sofie Olsen Jebsen, VP Strategy and Business Development, Fred. Olsen Ocean
 • Tone-Merete Hansen, VP Sales and Business Transformation, Kongsberg Digital
 • Morten Dalsmo, Konserndirektør, SINTEF Digital
 • Filip Svensson, VP Marine Operations, Wallenius Wilhelmsen
 • Øystein Osvoll, 1. styrmann i Forsvaret, kursinstruktør/utvikler, NTNU Ocean Training
 • Bjørn-Morten Batalden, Instituttleder, Institutt for teknologi og sikkerhet, UiT
 • Anne Sjøvold, Prosjektleder, rektors stab, USN
 • Hans Petter Hildre, Instituttleder, havromsoperasjoner og byggteknikk, NTNU