Snart tomt for kadetter til tross for pandemiår

Kadettkoordinator i Maritimt Forum, Vivian Jonsson kan melde at 438 maritime studenter har fått kadettplass i 2020. Nå står 21 kadetter uten plass og flere av disse er i prosess med å få avtale med rederi.

Vivian Jonsson
Kadettkoordinator for den nasjonale Kadettdatabassen, Vivian Jonsson

Til tross for utfordringer med pandemien har rederiene stått på og stilt opp i krisesituasjon. Rederiene har vært løsningsorienterte og rotert om på kadettene der fartøy var ute av drift, for å sikre at kadettene blir ferdig med opplæringen. Kadettene som sto ledige har også omstilt seg i krisen ved å ta jobb i mellomtiden.

- Det var noe bekymring for at vi skulle stå igjen med flere ledige og at studentene ikke skulle fullføre utdanningen, men flere har kommet tilbake for å gjennomføre kadettiden. Selv om noen har måttet vente litt lenger enn ønskelig på kadettplass så ser det nå ut som de fleste kommer seg ut og det er fantastisk, sier Vivian.

Mot sommeren i 2020 var det tegn til bekymring med flere ledige enn fjoråret og lav aktivitet i deler av næringen. Mange rederier har tatt fullt inntak for året, mens andre har redusert inntaket basert på aktivitetsnivået. Ved begynnelsen av kadettåret 2020 sto 502 studenter klare for å løse sin fartstid til sjøs. Nå i midten av mars er det totale tallet redusert til 459 kadetter, hvor kun 21 står ledige.

- Noe frafall har det vært gjennom året og dette har flere årsaker. Noen har tatt landbaserte jobber, enkelte arbeider i fiskeri gjennom sesongen og noen av disse er på etterskudd med utdanning og vil forhåpentligvis fullføre i løpet av neste kadett år. Allerede nå er det vanskelig å få tak i nok kadetter til oppdrag, det betyr at vi kan få en god start også på neste kadettår som begynner 1. april, avslutter Vivian.


Kadettoversikt 2020

AntallLedige
Antall kadetter45921
Fagskole Maskin1564
Fagskole Nautisk1819
Høyskole Maskin224
Høyskole Nautisk1004