Stortinget vil ha resirkuleringsfond for offshoreskip

Flertallet på Stortinget vil etablere en ordning for miljøvennlig resirkulering av offshoreskip.

Img 5719

Maritimt Forum lanserte i mars et omfattende resirkuleringsfond for offshoreskip. Nå følger Ap, Sp, SV og Frp opp gjennom den maritime stortingsmeldingen, og ber regjeringen gjøre det samme. Norske verft skal sikres arbeid gjennom skroting og bygging av skip, begge deler i det grønnes tegn.

- Vi hilser stortingsvedtaket velkommen. Resirkuleringsfondet vil gi omstilling og fornyelse av flåten, aktivitet og verdiskaping ved norske verft, bedre balanse i offshoremarkedet og redusert tapseksponering for staten gjennom GIEK, sier daglig leder Ivar Engan i Maritimt Forum.

- Vi forventer at regjeringen legger fram et konkret forslag til Stortinget og håper aat fondet blir vedtatt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i juni, sier Engan.

Resirkuleringsfondet retter seg inn mot slutten av fartøyenes livsløp: Det ligger et betydelig grønt verdiskapingspotensial i å resirkulere offshorefartøyene ved norske verft, og la komponentene i større grad enn tidligere inngå i nye verdikjeder.

- Staten har gjennom en aktiv næringspolitikk vært avgjørende for at vi har verdens mest komplette maritime klynge. Det kan vi ikke ta for gitt at vi skal ha i fremtiden. Det må investeringer til for å videreutvikle denne posisjonen, og et resirkuleringsfond er en strategisk viktig investering, sier Engan.