- Svært uheldig at krisepakkemidler ikke går til verdiskaping ved et norsk verft

Teknisk Ukeblad skriver i en artikkel i dag at Havforskningsinstituttets nye forskningsskip skal bygges ved Holland Shipyards Group i Nederland.

2020Forskningsfartoy Lmg Kystforskningsfartoy 350X203
Illustrasjon: LMG Marin

- Det er svært uheldig at krisepakkemidler ikke går til å understøtte sysselsetting og verdiskaping i Norge. Vi er nå midt inne i den største krisen i moderne tid, og da må man fullt ut utnytte handlingsrommet for offentlige innkjøp, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

På forsommeren 2020 vedtok regjeringen i revidert nasjonalbudsjett en tiltakspakke for å fremme aktivitet i norsk verftsnæring. Det ble bevilget 110 mill. kroner til bygging av nytt forskningsfartøy. I tillegg ble det bevilget 60 mill. kroner til vedlikehold av eksisterende forskningsfartøy.

- Nå som skipet bygges i utlandet forventer vi i det minste at det blir høyt innhold av norsk utstyr. Skattebetalernes krisepenger må nå komme norske maritime utstyrsleverandører til gode, sier Engan.

Maritimt Forum gikk på forsommeren i fjor aktivt inn for at staten burde forsere bygging av statlige skip for å skape aktivitet ved norske verft.

- Vi var glade for å bli hørt i fjor, og at det ble bevilget krisepenger til byggingen av dette skipet. Dessverre ble dette nå en tapt mulighet for oss. Samtidig viser dette helt klart at vi nå trenger en ekspertenhet for offentlige innkjøp, som ikke ensidig vektlegger pris, sier Engan.

Maritimt Forum har siden pandemiutbruddet tatt til orde for at staten oppretter en ekspertenhet for offentlige innkjøp. Dette for å i større grad styre offentlige anbudskontrakter mot norsk verdiskaping. Ekspertenheten skal ha høy kompetanse på offentlige anbud, og som statlige aktører kan bruke for rådgiving inn mot offentlig anskaffelser.