- Tiltakene i Ap sin vekstplan vil kunne sette fart på maritim næring

Arbeiderpartiet legger i disse dager fram offensive vekstplaner fylke for fylke. Ap vil ha en mer aktiv næringspolitikk og vil bruke mer statlig kapital for å øke aktiviteten i næringslivet.

Jgs
Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet

- Maritimt Forum har etterlyst en motkonjunktur politikk i den krevende situasjonen som maritim næring står i. Vi er derfor langt på vei tilfreds med vekstplanen. Her er flere tiltak for å styrke maritime verdikjeder, for hydrogen, for mineralutvinning også til havs, havbruk og ikke minst havvind, sier daglig leder Ivar Engan i Maritimt Forum.

Flere av de aktivitetsfremmende tiltakene som Maritimt Forum har foreslått det siste året, finner vi igjen i vekstplanen. At Ap blant annet vil etablere en grønn pakke for ombygging av skip, vil ha mer til resirkulering av offshorefartøy og en raskere realisering av gryteklare offentlige eide skip.

- Dette er tiltak som vil skape økt aktivitet ved flere av de større verftene. Tiltakene kan også bidra til at offshorerederiene kan komme seg igjennom krisen og få en mer bærekraftig framtid, sier Engan.

- Men vi etterlyser bedre finansieringsordninger for bygging ved norske verft. Dette er en lavhengende frukt som heller ikke Ap griper. Andre eksportnæringer har bedre finansieringsordninger enn verftene og det er urimelig.

- Vekstplanen til Ap hilses velkommen. Det er et godt stykke arbeid med store ambisjoner for en aktiv næringspolitikk. Om Ap kommer i regjering etter valget, håper vi at ordene raskt omsettes til handling. Det er nå deler av næringen trenger drahjelp fra staten for å komme seg over bølgedalen. Det er nødvendig for at offshorerederiene og verftene skal være med på den veksten alle ser kommer i havrommet, sier Engan.

Les vekstplanene for de ulike fylkene her