Tina Bru fikk respons; WOW!

Olje- og energiministeren la under en konferanse i Haugesund frem planer for fremtidens havvind i Norge, herunder Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Tina Bru
Paneldebatt i Haugesund om havvind ledet av Leif Johan Sevland (ONS). T.h. for Sevland, Knut Vassbotn (Deep Wind Offshore), Tina Bru (regjeringen) og Arne Eik (Equinor).

WOW, var Gunnar Birkelands umiddelbare reaksjon. Han er styreleder i Norwegian Offshore Wind Cluster, havvindklyngen bak konferansen.

Tina Bru sa at det skal identifiseres nye områder for havvind på norsk sokkel, at det legges opp til to eller tre konsesjonsområder på Sørlige Nordsjø II og minst tre områder på Utsira Nord. Dessuten skal det etableres et samarbeidsforum rundt havvind. Dette skal ledes av statsråden med et første møte i september.

Sørlige Nordsjø II tenkes utviklet på kommersiell basis, mens subsidier er påkrevd på Utsira Nord. Hver konsesjon på Utsira Nord vil være på opp til 500MW.

Med dette avslørte Tina Bru en del av det som kommer førstkommende fredag i energimeldingen og veilederen for havvind generelt og på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord spesielt.

Næringen har etterspurt ambisjoner, skala og et mangfold av utviklere.

- Det er i dag avklart at olje- og energiministeren lytter og handler, kommenterte Birkeland.

(Tekst og foto SMe)