Utarbeider ny politisk plattform

To år er gått siden Maritimt Forum utmeislet siste politiske plattform. I mellomtiden har pandemien endret Norge og verden.

Maritimt Forum Samling Oslo 2021
F.v. Vivian Jonsson, kadettkoordinator, Tor Husjord, Maritmt Forum Nord, Fride Solbakken, Maritimt Forum for Stavangerregionen, Sverre Meling jr., Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Arnfinn Ingjerd, Maritimt Forum Nordvest, Siv Remøy-Vangen, Maritime Bergen, Bjørn Saltermark, Maritimt Forum Sør, Wollert Krohn-Hansen, Maritimt Forum Midt-Norge, Syver Grepstad, Sjøoffiserforbundet, Christine Wiig, Maritimt Forum sentralt, Ivar Engan, Maritimt Forum sentralt, og Tom Kleppestø, Ocean Industry Forum Oslofjord.

- Da landet ble nedstengt, måtte vi komme med forslag til myndighetstiltak for å avhjelpe konsekvensene av pandemien og nedstengningen. Mye har vi fått gjennomslag for, men i den politiske plattformen presenterer vi ikke først og fremst krisetiltak, men maritim næringspolitikk for økt verdiskaping i mange år fremover. Den forrige politiske plattformen vår kom litt i skyggen av nødvendige, akutte koronatiltak, sier daglig leder i Maritimt Forum sentralt, Ivar Engan.

Han samlet nylig samarbeidspartnere i sjøfolkenes organisasjoner, Rederiforbundet og de daglige lederne i alle de regionale maritime foraene til planlegging i Oslo. Ny politisk plattform var et hovedtema.

- Vi snakker selvsagt om en videreføring av forrige plattform, men med noen endringer og nye vektlegginger. Blant annet blir det nok nå en sterkere betoning av havvind og offshore havbruk som nye mulighetsområder. Den forrige plattformen ble godt forankret i de regionale maritime styrene før den ble endelig vedtatt i Maritimt Forum sitt styre. Slik blir det denne gangen også. Vi ser for oss at den nye politiske plattformen er klar på nyåret i 2022, sier Engan.