Vil din bedrift delta på "Maritim Arbeidsuke"?

Maritimt Forum søker bedrifter som vil være vertskap for ungdomsskoleelever som skal ha sin arbeidsuke i maritim sektor.

Untitled Design 12

I skoleåret 21/22 skal prosjektet «Maritim arbeidsuke» gjennomføres som en pilot med ti maritime bedrifter og ungdomsskoler i deres nærområde, hvor ungdomsskoleelever rekrutteres til å ha arbeidsuken sin i maritim sektor.

Formålet er å introdusere flere unge for den maritime næringen og skape synlighet for maritime karrierevalg gjennom en rekrutteringskampanje, innhold på sosiale medier fra elevene selv, fra bedriftene og fra Maritim Karriere, samt synlighet i lokalmedier.

Skolenes arbeidsuke arrangeres på forskjellige tidspunkt gjennom året, avhengig av hvor i landet man er. Kampanjen vil derfor fordele seg utover året med innhold fra forskjellige steder i landet.

For din bedrift innebærer deltakelse blant annet synlighet i lokalmedia, synlighet på sosiale medier og større kjennskap til bedriften blant ungdomsskoleelever og deres foreldre i lokalområdet.

Deltakelsen vil gjelde for en uke med 2 elever, der dere tilbyr elevene en god arbeidsuke med variasjon i oppgaver.

Prosjektet driftes av Maritim Karriere som er en kampanje som viser frem utdanningene og yrkene i maritim næring. Maritim Karriere driftes av Maritimt Forum og Norges Rederiforbund med støtte av midler fra Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse. Vi samarbeider med Maritimt Forums regioner og de fire maritime opplæringskontorene rundt omkring i Norge.

Er du interessert i å delta?

Meld din interesse her.