10 MILLIARDER

Kronikk av WISTA Norway president, Siri Sundal Shield, i anledning kvinnedagen den 8. mars. Mangfold gjennom "40 by 30".

Siri M Pledge Kopi Kopi
Siri Sundal Shield med mangfoldsdokumentet alle maritime bedrifter oppfordres til å signere.

10 milliarder tonn last ble skipet på verdenshavene i 2020. To tredjedeler tørrlast og en tredjedel tank. Totalt tilsvarer dette rundt 80% av alle varer transportert på global basis.

Likevel er hele shippingnæringen påtagelig mystisk for mange, og nører først allmenn interesse ved bekymringer om oljeutslipp ved eventuelle havari eller leveringsforstyrrelser som da Ever Given plutselig stod fast i Suezkanalen. Dette er bekymringer næringen selvfølgelig deler, men skipsfarten er så uendelig mye mer. Ti milliarder tonn hvete, sukker, jernmalm, kjemikalier, oljer, iPhones, sykler og traktorer ble transportert til sjøs sist år - til en verdi av 15 trillioner US dollar. Det er et gigantisk transportmarked der Norge hevder seg helt i verdenstoppen, men som nesten ikke levnes spalteplass i noen av de norske avisene.

Shipping favner bredere enn man tror

Shipping er uten tvil en av de mest engasjerende, dynamiske og internasjonale bransjene i verden, men beveger seg, som nevnt, ute i periferien for folk flest. Norge er en verdensledende sjøfartsnasjon, med en av verdens største handelsflåter i selskap med Kina, Japan, Hellas og USA. Her forhandles det kontinuerlig på tvers av tidssoner for global transport av last, for kjøp og salg av skip, og med finansielle derivater som verktøy for å minimere fraktraterisk. Logistikkapparatet som muliggjør skipning av last fra den ene siden av verden til den andre omfatter myndigheter, redere, operatører, skipsmeglere, sjøfolk, forsikrere, klasseselskap, jurister, advokater, tollere, agenter, surveyors, superintendents, skipsdesignere, utstyrsleverandører, IT, personalavdelinger, finansansvarlige, investorer, banker og kunder… og flere til. Skipsfarten har alltid vært en livsviktig arterie i sjøfartsnasjonen Norge, vi er en av de ytterst få i verden som kan dra nytte av en helt komplett maritim klynge, og har derfor et kontinuerlig enormt behov for kompetanse og arbeidskraft for å opprettholde posisjonen vår.

Store bærekraftskrav til maritim sektor

Nå mer enn noen gang tidligere, står shippingnæringen overfor monumentale utfordringer for å møte nær fremtids krav til digitalisering og dekarbonisering. Innen 2030 skal shipping halvere utslippene fra 2008-nivåer, og innen 2050 skal utslippene elimineres (net zero). For å nå disse bærekraftsmålene trenger vi flere unge med digital fingerspitzgefühl til lands og til sjøs, vi trenger de med erfaring fra sjøen og ekspertise fra andre bransjer for å utfordre etablerte sannheter og dermed effektivisere eksisterende prosesser, og vi trenger innovasjon. Vi må gjøre en karriere til sjøs attraktiv, og vi må gjøre shipping attraktivt for de landbaserte som studerer på høyskolene og universitetene våre – fortelle at det også i shipping er behov for ingeniører, kjemikere, teknologer, økonomer, designere, ansatte med ansvar for personalfunksjoner og finans. Vi må derfor eksponere skoleelever og studenter for den fenomenale bredden av fagfelt det er behov for innen shipping. Vi må hente talenter fra hele Norges befolkning - representanter med ulikt kjønn, forskjellig kulturbakgrunn og nasjonalitet.

Mangfold gjennom ‘40 by 30’

Norge er et av verdens mest likestilte land, men i henhold til Norges Rederiforbunds konjunkturundersøkelse fra 2020 så ligger andelen kvinnelige ledere i shipping på skarve 15%. Til tross for at det naturlige ville være en 50/50 fordeling, så må vi se realiteten i øynene og sikter derfor mot 40% kvinner i ledelsen innen 2030 – derav ’40 by 30’-kampanjen til WISTA (Women’s International Shipping & Trading Association) Norway.

I Norge anno 2022 fremstår det underlig å ikke ha kvinner representert i ledelsen og styrerommene. Likevel; i 2022 har rederiene kun halvparten så mange kvinnelige ledere som finansbransjen kan skilte med. I 2022 må vi spille på hele befolkningen, og speile samfunnet i maritim forretning – rett og slett fordi det gir mening. Innovasjonsgrad, trivsel og utvikling - i mange tilfeller også inntjening - er høyere der mangfold er veletablert i ledelsen og i organisasjonen som sådan. Når det er sagt, går mangfold og inkludering hånd i hånd, og for at økt mangfold skal ha langvarig positiv effekt, må det jobbes målbevisst med inkludering. For at shippingbransjen skal skinne som en av de mest spennende og internasjonale bransjene vi har i Norge, må vi ta aktive valg for mer mangfold og ha kjønnsbalansen i tankene når nyansatte, mellomledere, toppledere og styrer skal velges. Bransjen trenger sårt flere kvinnelige rollemodeller.

Shipping inn i fremtiden

Så på vegne av medlemsorganisasjonen WISTA Norway, når vi feirer kvinnedagen, feirer vi våre mannlige og kvinnelige medlemmer, våre kolleger og venner. Sammen skal vi gjøre shipping enda mer attraktivt for å hente inn talentene. Ikke ved å lokke med fordums tids status og sus og dus, men ved å fremstå som den mest fremtidsrettede næringen med de mest interessante og krevende problemstillingene. Vi klarer ikke å gjennomføre det komplekse grønne skiftet vi står overfor uten at vi får de klokeste hodene med oss til å finne de beste løsningene på digitalisering og dekarbonisering av skipsfarten.

Derfor oppfordrer vi hele den maritime klyngen til å støtte WISTA Norway sin ‘40 by 30’ kampanje, og vi utfordrer maritime ledere i Norge til å signere WISTA Norway sin 40 by 30 Pledge. Sammen kan og skal vi nå FN sine bærekrafts- og mangfoldsmål i 2030 og 2050.

Ti milliarder tonn last - ti milliarder gode grunner til økt mangold i shipping!

WISTA Norway oppsummerer status når vi tar til scenen på ‘Waves of Change’ sammen med Sjøfartsdirektoratet under Nor-Shipping 5. april.