Avgjørende at havsatsingen gir ringvirkninger til norsk leverandørindustri

Det haster med å komme i gang, derfor er Maritimt Forum positive til regjerings plan for havvindsatsingen. Skal vi lykkes er det avgjørende at satsingen gir store ringvirkninger til norsk leverandørindustri.

Edda Wind Tre Nybygg

Regjeringen la 9. februar frem sine planer for havvind på norsk sokkel. Blant annet skal det lyses ut havvindprosjekter for Utsira 2 og Sørlige Nordsjø II og i tillegg skal det ses på nye områder.

Det gjenstår å se om økonomien i utbyggingen blir lønnsom. Aktørene som er aktuelle for denne utbyggingen, har klart gitt til kjenne at det må være mulig å sende overskuddstrøm i kabler til utlandet fra Sørlige Nordsjø II hvor det planlegges bunnfaste installasjoner og hvor tildelingen, slik regjeringen nå legger opp til, skal skje etter auksjonsprinsippet. Fra Utsira Nord er det ikke aktuelt med utenlandskabel. Her er regjeringen på den annen side uklar på hvordan konsesjonstildelingen skal skje.

- Maritimt Forum er skeptisk til auksjonsprinsippet fordi vi er redd det kan føre til svekket mangfold og mindre norsk innhold i havvindindustrien, men når regjeringen nå går for dette på Sørlige Nordsjø II, må vi slå fast at det er først når auksjonsmodellen er klar, og auksjonene gjennomføres, at vi vil vite om regjeringen nå har tatt riktig sats, sier Ivar Engan i Maritimt Forum.

Regjeringen gjorde det på pressekonferansen klart at all strøm fra første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, hvor det planlegges for flytende havvind, skal gå i kabler til fastlandet. Første fase av Sørlige Nordsjø II er planlagt å gi 1,5 GW. Den andre fasen, som nå utsettes, skal gi tilsvarende mengde fornybar energi. Det skal frem til oktober utredes om det kan bli aktuelt med utenlandskabler knyttet til andre fase av Sørlige Nordsjø II.

Den norske maritime næringen har kunnskapen og kompetansen som skal til for at Norge kan få en havvindindustri i verdensklasse.

– Dette er en start. Nå er det viktig at NVE raskt finner nye områder slik at vi kan komme i gang med storskalabygging. Dette vil gi lavere priser og mer kraft og ikke minst skape viktige arbeidsplasser i maritim næring, sier Engan.