Biomarint forum etablert

– Dette kjenner vi oss igjen i, smiler Ivar Engan i Maritimt Forum.

Biomarint Forum
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (i midten foran) åpnet Biomarint forum. Like bak statsråden står Jørn Prangerød, daglig leder i forumet. Åpningen fant sted i LO sin sekretariatssal. Foto: Biomarint forum.

Som daglig leder i Maritimt Forum får Engan en kollega i Biomarint forum som tidligere har vært daglig leder i, ja nettopp i Maritimt Forum. Da skal det riktignok sies at Jørn Prangerød kommer til Biomarint forum fra Fellesforbundet, men fra 2007 til 2012 var han altså daglig leder i Maritimt Forum.

Men dette er ikke det eneste gjenkjennelige mellom Biomarint forum og Maritimt Forum. I Biomarint forum skal arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i felleskap jobbe for å hente ut mer av mulighetene i havet. Dette for å skape arbeidsplasser, videreutvikle grønn industri og skaffe verden mer bærekraftig mat.

– Sammen skal vi jobbe for å få økt forståelse og oppmerksomhet, og større gjennomslag for en aktiv biomarin politikk som en viktig del av den grønne omstillingen - gjennom økte verdier og flere arbeidsplasser med ordnede lønns- og arbeidsforhold i alle deler av den marine verdikjeden i Norge, sier Prangerød.

I Maritimt Forum er konseptet mye det samme, men med hovedsakelig det maritime i stedet for det marine som nedslagsfelt.

I begge fora er arbeidstakersiden representert med noen av de samme forbundene, herunder Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffiserforbund og Fellesforbundet. På arbeidsgiversiden har Biomarint forum og Maritimt Forum NHO-foreningen Norsk Industri i fellesskap.

– Da Maritimt Forum ble etablert i 1990, var det med utgangspunkt i at arbeidstaker- og arbeidsgiversiden så seg tjent med å stå samlet i viktige næringspolitiske spørsmål og for sammen å utvikle den maritime næringen i Norge. Dette mener jeg Maritimt Forum har lykkes med, og vi forstår etableringen av Biomarint forum litt i lys av dette. Vi ønsker Biomarint forum velkommen, og jeg ser personlig frem til samarbeidet med Jørn Prangerød, sier Ivar Engan.