En ambisiøs strategi for maritim vekst

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har fått seg overlevert Maritim21-strategien. Den er det motsatte av knuslete.

51846291109 32B9A234Fc K
Ingrid Schjølberg, leder for strategigruppen Maritim21, sammen med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto NFD.

Strategigruppen ble utnevnt våren 2021 og er blitt ledet av Ingrid Schjølberg (NTNU).

– Målet med strategien er å stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskaping i maritim næring. Strategien bygger på at Norge skal være en verdensledende maritim nasjon i 2030 gjennom å ta en ledende posisjon i det grønne skiftet, sier Schjølberg.

Ved overleveringen understreket hun at det haster siden vi ser at andre land og regioner allerede har kommet langt innen maritim innovasjon og utvikling.

Strategien setter tre delmål:

  • minst 50 prosent vekst i næringens verdiskaping og eksportinntekter i Norge (fra 2019)
  • minst 10 prosent vekst i næringens sysselsetting i Norge (fra 2019)
  • muliggjøre utslippsmålene vedtatt for maritim næring og støtte opp under næringens egne ambisjoner.

- Denne strategien er et viktig innspill til regjeringens arbeid for å fremme det grønne industriløftet og vår satsing på grønn skipsfart fram mot 2030, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Maritim21-strategien blir tema på Haugesundkonferansen den 10. og 11. mai.

Les hele strategien her.