Endelig mer miljøvekting i offentlige innkjøp

Regjeringen foreslår at miljø skal vektes minst 30 prosent ved offentlig innkjøp. – Dette er kjærkomment, og vil kunne få betydning for norske verft, sier daglig leder i Maritimt Forum Ivar Engan.

Myklebustoversikt
Myklebust Verft på Sunnmøre er et av verftene som kan få glede av økte miljøkrav i offentlige anbud.

Staten, fylkeskommuner og kommuner har enorm makt som innkjøpere, men er dårlige til å stille miljø- og klimakrav. Det offentlige handler årlig varer og tjenester for ca. 650 milliarder kroner. Regjeringen vil bruke den makta mer miljøriktig.

- Maritimt Forum har over tid argumentert for at vekting av klima og miljø i offentlige anbudskontrakter bør bli sterkere. Det mener vi vil styrke konkurransesituasjonen for norske skipsverft, og samtidig gi flere incentiver for å satse mer på, og ta i bruk, grønn teknologi, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan

Han er glad for at staten med sin store innkjøpsmakt setter strengere miljøkrav. Det kan komme alle typer norsk industri til gode, ikke minst innen sjøtransport.

Han peker på at det fram til nå har vært en utbredt oppfatning om man bør få mest mulig igjen for skattebetalernes kroner gjennom å vekte pris minst 50 prosent i offentlige anbudskontrakter.

- Da ser man bort fra de samfunnsøkonomiske perspektivene og glemmer at å velge norske verft innebærer mer hjemlig verdiskaping, mer teknologiutvikling, økte skatteinntekter og ringvirkninger i lokalsamfunnene der verftene er lokalisert, sier Engan.

– Det er veldig bra at miljø skal spille en viktigere rolle enn i dag hvor det stort sett bare er pris som avgjør. Når alle skal vektes mot miljø, blir konkurransebetingelsene like. Da vil de som har investert i mest energieffektive og mest miljøvennlige skipene få igjen for sin satsing.

Forslaget om miljøvekting er sendt på høring med tre alternative formuleringer. Felles for alle er at offentlige oppdragsgivere må stille krav om at miljø- og klimahensyn må telle minst 30 prosent ved tildeling.

Les mer om regjeringens forslag her.