Et alternativt syn på maritime Trondheim

Når familien av maritime fora møtes på midten av et langstrakt Norge, er det for å lære. Styrelederen i Maritimt Forum Midt-Norge, åpnet selv for en alternativ inngang.

Dora Ii Trondheim
Dora II i Nyhavna.

Ormen Lange

For det første Gard Ueland trakk frem i sin velkomst, var at Olav Tryggvason fikk bygget sitt langskip Ormen Lange på Ladehammaren samtidig som han grunnla selve byen ved Nidelven. Dermed var også grunnlaget på plass for en rik maritim utvikling helt frem mot vår tid.

Egentlig ikke så alternativt sagt. Kanskje? Heller ikke at NTH ble etablert i Trondheim i 1910. At denne etableringen, og siden forlengelsen med NTNU og SINTEF, har betydd veldig mye for Trondheims posisjon i det maritime Norge, er vel for allmennkunnskap å regne. Det er nå riktignok våre ord. Gard Uelands eget Kongsberg Seatex, som han i dag leder, er et uttrykk for dette. Med dynamisk posisjonering, kommunikasjon, navigasjon og autonomi som stikkord. Og med testområdet i Trondheimsfjorden for autonom skipsfart som boltreplass.

Autonome Trondheim

Autonomi er for øvrig et stikkord som leder utover Kongsberg Seatex. For eksempel til Ocean Autonomy Cluster som ble en del av Innovasjon Norges klyngeprogram i 2020, men uten at klyngen to år etter har fått et nasjonalt fotavtrykk. Heller et midt-norsk og internasjonalt. Faktum er at verden ser til Trondheim for autonome løsninger, men daglig leder av klyngen, Frode Halvorsen, understreket at også alle i hele Norge er velkommen.

Det finst så vist miljøer i landet utenfor Trondheim som arbeider med fremtidens autonome løsninger på og under vann. De kan godt kaste et blikk mot trønderhovedstaden.

Men ingen i Norge har formodentlig kommet så langt med autonom by-ferge som byen nedenfor Kristiansten festning. Den blir satt i fart over Nidelven i et testprogram allerede neste uke. Zeabuz AS har planene klare for kommersiell drift av slik ferge i Stockholm til neste år.

Så det så. Her er det nok flere norske byer som bør kaste seg rundt.

(teksten fortsetter under bildet)

Håkon Gullvåg Scandic Nidelven
Fotografi av Håkon Gullvågs maleri hos Scandic Nideleven.

Nyhavna

Og hvor holder så Zeabuz til? Eller Ocean Autonomy Cluster? Ja, for den saks skyld Shore Control Lab som utvikler teknologi som skal gjøre det mulig fra land å ha god kontroll på alle de autonome operasjonene på sjøen? Jo, de holder til i Nyhavna, en del av havnen i Trondheim som nå utvikles med både boliger og maritim næringsvirksomhet i skjønn forening. Noe må sikkert bort i denne prosessen, men hva de ikke blir kvitt, er Dora I og Dora II. Og da er vi ved en alternativ side av Trondheim, eller i det minste en side ved byen som er mindre kjent enn Nidarosdomen og Stiftsgården. Dora I og II er gigantiske ubåtbunkere bygget av tyskerne under krigen. I armert betong med metertykke vegger og tak. Så heftig at det etter krigen ikke lot seg gjøre å fjerne dem selv om man prøvde. Men sannelig har ikke utbyggere allerede vist at det er mulig å integrere disse monstrene i et harmonisk bo- og fremtidsrettet næringsmiljø.

Ingenting er umulig når man først må. Da følger gjerne viljen med.

Det grønne skiftet

Hvorfor Siemens skulle finne på å etablere seg i Trondheim allerede før NTH ble til, er uvisst. I alle fall hadde ikke Odd Moen i Siemens Energy et svar på rede hånd for hvorfor etableringen kom så tidlig som i 1908, men hva han hadde svar på, var en rekke spørsmål rundt fremdriftsløsninger for skip og det grønne skiftet. Mye handlet om sistnevnte da Maritimt Forum samlet seg. Ikke bare Siemens Energy, men like mye SINTEF Ocean gav innspill til en bredere forståelse.

Håkon Gullvåg

Men heller ikke det grønne skiftet representerer lenger noen form for alternativt blikk. Alle går i samme retning. Så da får Håkon Gullvåg stå for det alternative. Flere av hans malerier pryder foajeen til hotell Scandic Nidelven. For eksempel bildet av et skip som del-illustrerer denne teksten.

Det får bli opp til leseren å tolke Gullvåg. Mange alternative syn på så vel det maritime Trondheim som det maritime Norge, nå og i fremtiden, kan sikkert komme ut av dette.

Desto bedre.

Dora Ii
Dora II integrert med moderne kontorfasiliteter i Nyhavna.