Får nær 8 millioner kroner til maritim rekruttering

Maritimt Forum koordinerer søknadene Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse tildeler ulike maritime rekrutteringstiltak nasjonalt og i regionene. Full pott denne gangen!

Vivian Jonsson
Vivian Jonsson

– Vi har samlet fått tildelt 7.940.000 kroner. Det var også hva de ulike søkte om. På vegne av de regionale maritime foraene, de fire maritime opplæringskontorene landet rundt, og rekrutteringsprogrammet Maritim Karriere, sier jeg meg godt tilfreds, smiler Vivian Jonsson som selv er nasjonal kadettkoordinator i Maritimt Forum.

I tildelingsbrevet fra SNMK er det likevel en liten hake. Styret konstaterer at det i flere søknader ligger inne støtte til fysiske arrangementer uten at det foreligger en plan B dersom pandemien fører til avlysning.

– Jeg tror dette er et uttrykk for optimisme og at det henger sammen med at de fleste tror vi er på veg ut av pandemien nå, men vi noterer oss selvsagt stiftelsens merknad og er klar over at den enkelte søker må kontakte SNMK dersom tildelt beløp til et fysisk arrangement ønskes omdisponert, sier Jonsson.