Full tilslutning fra Maritimt Forum til KonKraft sine havvindanbefalinger

I et brev til olje- og energiminister Marte Mjøs Persen heter det at havvindsatsingen nå må komme i gang. Dessuten at det må skje en massiv utbygging av strømnettet til havs.

Sverre Meling Og Ivar Engan
Sverre Meling jr. og Ivar Engan

Tunge aktører som NHO, LO og Norges Rederiforbund er blant samarbeidspartnerne i KonKraft.

– Disse har sete ved vårt styrebord. Vi gir vår fulle tilslutning til innholdet i brevet, sier daglig leder i Maritimt Forum sentralt, Ivar Engan.

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland har mange medlemmer med store interesser i havvind. Utsira Nord ligger like utenfor stuevinduene til folk på Haugalandet og i Sunnhordland.

– I Hurdalsplattformen signaliserer regjeringen at man vil satse storstilt innenfor havvind. Nå venter vi på konkretiseringen, sier Sverre Meling jr. i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland.

Konkretiseringen handler ikke minst om konsesjonstildelingen på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, men også om strømnettet på havbunnen.

– Vi ønsker en snarlig konsesjonstildeling og en raskest mulig bygging av et hjemmemarked slik at ikke norske leverandører blir hengende etter i den internasjonale konkurransen om oppdrag innenfor havvind, sier Engan.

Fra Sørlige Nordsjø II mener KonKraft det er viktige med såkalte hybridkabler for eksport av overskuddstrøm fra havvind til Europa.

– Vi mener slike hybridkabler må tillates slik at energiproduksjonen fra havvind i Norge kan bli lønnsom, sier Meling.

Utbygging av flytende havvind på Utsira Nord krever støtte.

- Innretningen av dette må avklares raskt. Flytende havvind, i første omgang fra Utsira Nord, vil være viktig for kraftforsyningen langs kysten i Norge, sier Ivar Engan.

Les hele brevet fra KonKraft her.