Grønt industriløft for en blå fremtid

Maritimt Forum var samlet i Bergen da regjeringen la frem sitt grønne industriløft. – Ambisiøst. Vi vil bidra til å gi de 100 tiltakspunktene innhold.

Maritimt Forum Samlet I Bergen
F.v. Sverre Meling jr. (Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland), Siv Remøy-Vangen (Maritime Bergen), Arnfinn Ingjerd (Maritimt Forum Nordvest), Ivar Engan (Maritimt Forum sentralt) og Fride Solbakken (Maritimt Forum for Stavangerregionen).

Ett av de 100 tiltakspunktene sier at regjeringen vil opprette klimapartnerskap med utvalgte næringer.

– Dette er fremtidsrettet. For maritim næring vil det innenfor et slikt klimapartnerskap være aktuelt å arbeide også med tiltak som regjeringen ikke kommer inn på i det grønne industriløftet, som for eksempel differansekontrakter og CO2-fond, sier Ivar Engan som leder Maritimt Forum sentralt.

Regjeringen uttrykker i det grønne industriløftet på ny sin sterke vilje til å satse på havvind.

– Veldig bra. Satsingen er nå i ferd med å materialisere seg i konkret politikk. Vi ser frem til konsesjonstildelinger på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II våren 2023, sier Sverre Meling jr. i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland.

I et av de 100 tiltakspunktene fremkommer «at regjeringen vil fortsette å styrke Eksfins rolle som virkemiddel for store, nye prosjekter innen grønn industriutvikling».

- Regjeringen vil utrede behovet for økte rammer, muligheten til å ta økt risiko og se på eventuelle målrettede ordninger for å bidra til å realisere flere store, grønne industriprosjekter de neste årene, heter det.

– Det er helt i tråd med hva Maritimt Forum har sagt over tid at Eksfin må styrkes, generelt og innenfor det grønne skiftet, sier daglig leder Fride Solbakken i Maritimt Forum for Stavangerregionen.

Skipsverftene i Norge står i en krevende tid. Regjeringen vil se på handlingsrommet i EØS-avtalen for å kunne sikre norske verft flere offentlige oppdrag.

– Ingenting er bedre. Vi har sett at oppdrag går ut av landet samtidig som vi mener det er handlingsrom i EØS-avtalen til å styre kontraktene inn mot norske verft. I statsbudsjettet til høsten bør regjeringen foreslå forsert planlegging og bygging av standardiserte fartøy til Sjøforsvaret, sier Arnfinn Ingjerd i Maritimt Forum Nordvest.

Siv Remøy-Vangen i Maritime Bergen var vertskap for samlingen til Maritimt Forum i byen mellom de sju fjell.

– Når vi nå har fått en konkret 100-punktsliste, må regjeringen følge opp med konkret handling, men en slik, konkret liste gjør det enklere for oss å følge med på regjeringens oppfølging. Vi har mye å bidra med og ser frem til fortsettelsen, sier Siv Remøy-Vangen.