Lostjenesten tildeles Haugesundkonferansens ærespris

Styret i Haugesundkonferansen tildelte Haugesundkonferansens ærespris for 2022 til Kystverkets lostjeneste ‒ for tjenestens bidrag til sikkerhet og fremkommelighet langs kysten i over 300 år.

Æresprisen 2022
F.v. kystdirektør Einar Vik Arset, statssektretær Vidar Ulriksen og losdirektør Erik Blom.

- I senere år finner vi eksempler som ikke bare vitner om høy kompetanse, profesjonalitet og engasjement, men også evnen til å tenke kreativt for å løse krevende situasjoner ‒ ofte under krevende forhold. Vi er derfor stolte av å kunne tildele årets ærespris til den norske lostjenesten, sier styreleder i Haugesundkonferansen, Jon Leon Ervik.

Haugesundkonferansens ærespris for 2022 ble overrakt av statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og fiskeridepartementet 10. mai, på Haugesundkonferansens første dag, til kystdirektør Einar Vik Arset i Kystverket.

Styret for Haugesundkonferansen deler hvert år ut æresprisen til en bedrift, institusjon, organisasjon eller person som har dokumentert en spesiell innsats for bedring av sikkerhet og miljø innen den maritime næringen.

Hensikten med prisen er å fremheve at satsing på sikkerhet og miljø både er viktig og lønnsomt. Videre er det et ønske fra Haugesundskonferansen at prisen skal motivere og stimulere til økt innsats på området.

Årets ærespris til lostjenesten er begrunnet med:

  • Lostjenestens bidrag til sikkerhet og fremkommelighet til sjøs i over 300 år
  • Lostjenestens evne til å tilføye en høy grad av kompetanse til risikofartøy for å redusere risikoen for ulykker langs kysten
  • Utvikling og tilpasning av tjenesten i tråd med utviklingen av større og mer avanserte fartøy, økt trafikk og mer komplekse operasjoner til sjøs, inkludert dens evne til å ta i bruk digitale verktøy for økt støtte til kaptein og navigatør.

Tidligere vinnere er:

  • 330 Skvadronen
  • Forbundet Kysten
  • Redningsselskapet
  • Rederiene Wilh. Wilhelmsen og Bergesen d.y.
  • Tor-Christian Mathiesen, Det Norske Veritas
  • Mannskapet på TAMPA
  • Sjømannskirken

Om lostjenesten:

Kystverkets lostjeneste bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig farvannskunnskap. Lostjenesten utfører om lag 40 000 oppdrag i året, og har 7 losoldermannskap med 25 losstasjoner i Norge, fra Svinesund til Grense Jakobselv. Tjenesten består av rundt 300 loser og er operativ og tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året.