​Maritimt Forum forventer raskere fremdrift i havvind

Maritimt Forum har både levert høringsuttalelse til energitilleggsmeldingen og møtt til høring. – Vi har forventninger, ikke minst på havvind, sier daglig leder Ivar Engan.

Ivar Engan
Ivar Engan

Han viser til nyhetsmelding i media om at Arbeiderpartiets Marianne Sivertsen, som leder Energi og miljøkomiteen på Stortinget, har innkalt alle partiene i komiteen til samtaler rundt energimeldingen om et mulig, bredt forlik blant annet innen fremdriften på havvind.

– Det virker lovende, sier Engan.

I høringsuttalelsen skriver Maritimt Forum at potensialet for utbygging av havvind i Norge er stort, men at det fordrer høyere tempo enn det regjeringen har lagt opp til i tilleggsmeldingen.

– Dette poengterte vi også i høringsmøtet. Vi holdt også frem at det er viktig at flere felt blir åpnet. Et hjemmemarked er viktig for leverandørindustrien, og det gjelder for Norge å holde følge i den internasjonale konkurransen. Da er det ikke bra om prosessene drar for langt ut i tid, sier Ivar Engan.

Han hadde for øvrig mye på hjertet i høringsmøtet.

– Men husk at vi må levere i stikkordsform på slike møter. Tiden vi får er knapp, men jeg fikk nå allikevel meislet på plass at vi ser differansekontrakter som viktige i det grønne skiftet og at vi mener deler av den økte CO2-avgiften bør benyttes til å etablere et CO2-fond for utviklingen av grønn teknologi.

Du kan lese hele Maritimt Forums høringsuttalelse her.