Noe å strekke seg etter

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide innledet på WISTA Norway sitt 8. mars arrangement på Cafe MM i Haugesund selveste kvinnedagen. Han fant tonen med Synnøve Seglem.

Synnøve Seglem Og Knut Arild Hareide
Synnøve Seglem og Knut Arild Hareide

Tidligere på dagen hadde Seglem ledet et styremøte i Haugesund Rederiforening hvor det ble vedtatt å slutte seg til WISTA Norway sitt målsettingsskriv om 40 prosent kvinner i ledende stillinger i maritime bedrifter og organisasjoner innen 2030. Sjøfartsdirektoratet gikk samme dag ut med informasjon om tilsvarende beslutning.

Sjøfartsdirektøren var opptatt av å understreke betydningen av å ha klare mål å strekke seg etter.

- Dersom vi skal fortsette å være den store sjøfartsnasjonen som vi er, oppfordrer vi alle i den maritime næringen om å signere «40 by 30»-løftet, slik at de beste hodene både søker seg til en maritim karriere, blir inkludert og blir værende, skriver sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide og administrerende direktør Harald Solberg i en felles kronikk.

Synnøve Seglem står på valg til å bli president i Rederiforbundet under årsmøtet den 24. mars.

(Tekst SMe)