Rapportlansering: Grønn maritim - status for omsetning, verdiskapning og sysselsetting

Mandag 21. mars mottar klima- og miljøminister Espen Barth Eide rapporten «Grønn maritim - status for omsetning, verdiskapning og sysselsetning». Rapporten overleveres under et faglig seminar i Klima- og miljødepartementet fra kl. 13. Lanseringen strømmes også digitalt

Lansering Rapport 2022

Hvilken rolle har grønne maritime løsninger i dagens og i fremtidens Norge? Regjeringen vil kutte klimagassutslipp og skape jobber, og varsler økt satsing på grønn verdiskaping, sysselsetting og eksport.

Rapporten som presenteres mandag, inngår i arbeidet med å oppdatere og videreutvikle de tidligere Menon-rapportene «Grønn maritim» og «Strategier for grønn maritim eksport». Rapporten er finansiert av Klima- og miljødepartementet og et konsortium med Innovasjon Norge, Eksportfinansiering Norge, Enova, Forskningsrådet og Rederiforbundet, på initiativ fra sistnevnte.

Lanseringen strømmes direkte via regjeringen.no og Facebook-eventet Grønn maritim: Rapportlansering og opptak er tilgjengelig i etterkant.

Tidspunkt: mandag 21. mars 2022, kl. 13.00-13.45, innslipp fra kl. 12.30.

Sted: Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20, Oslo

Påmelding: via e-post til KLD-arrangementer@kld.dep.no innen mandag 21, kl. 09.30.

Program:
Erik Jakobsen i Menon presenterer rapporten innledningsvis.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mottar rapporten, og deltar i en panelsamtale sammen med Harald Solberg, administrerende direktør i Rederiforbundet, Fridtjof Unander, direktør for bærekraft og grønt skifte i Forskningsrådet og LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Kommunikasjonsdirektør Christine Korme i Rederiforbundet leder samtalen.

NB! Alle gjester må ha med ID i form av førerkort, pass eller nasjonalt ID-kort. Bankkort anses ikke som gyldig legitimasjon.