Revidert nasjonalbudsjett 2022: Maritime satsinger satt på vent

Stort press i økonomien var bakteppet da regjeringen i dag la frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Innstrammingen i finanspolitikken får dessverre store negative konsekvenser for byggingen av havlaboratoriene Ocean Space Centre.

Hav Sjo

- I går kom det strålende nyheter om storstilt satsing på havvind, men i dag lanseres et kuttforslag på Ocean Space Centre. Det er tre skritt frem, og tre tilbake på ett døgn; byggingen av havlaboratoriene Ocean Space Centre er helt avgjørende for å realisere potensialet i havvind, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

- Med regjeringens forslag om å utsette Ocean Space Centre inntil tre år, og mulig mer enn fem år, vil mye av den grønne teknologiforskningen og -utviklingen stoppe opp, poengterer Engan, og legger til: I tillegg mister Norge muligheten for å etablere et nasjonalt utdannings- og forskningssenter i Ålesund, Hitra/Frøya, Trondheimsfjorden og Trondheim. Det er svært beklagelig.

- Vi forstår at pengebruken strammes kraftig inn for å stagge inflasjonspresset, men ved å utsette Ocean Space Centre-satsingen skaper regjeringen stor og unødvendig usikkerhet om Norges ambisjoner som havnasjon, sier Engan.

Regjeringen innfrir ikke lovnadene på nettolønn

Regjeringen tiltrådte i høst med lovnader om å styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk (nettolønnsordningen).

- Vi forventer at regjeringen følger opp sine lovnader og styrker denne ordningen i statsbudsjettet for 2023. Tilskuddsordningen er ett av våre mest sentrale virkemidler for vekst, sier Engan.

Verftene venter på viktige satsinger

Norsk maritim industri har presentert et konsept for standardfartøyer for Sjøforsvaret. Dette vil understøtte sysselsetting, teknologiutvikling og gi store muligheter for eksport.

- Vi har stor tro på standardfartøyskonseptet. Dette vil være det viktigste enkelttiltaket for å understøtte nybyggingsverftene. Vi har tro på at regjeringspartiene i forhandlingene på Stortinget ser de klare argumentene om å få fortgang på fremdriften i dette prosjektet, og setter av minst 50 mill. kroner, sier Engan.

Regjeringen foreslår også å avvikle kondemneringsordningene for skip i 2022, og tilbakeføre resterende ramme.

- Vi ser nå tydelig at det vokser frem en maritim sirkulærøkonomi som vil sikre bedre utnyttelse av stål og andre viktige ressurser inn i andre verdikjeder. Når regjeringen foreslår å tilbakeføre resterende ramme, og avvikle ordningen for 2022 er dette et tilbakeslag for den maritime sirkulærøkonomien og for verftene som står resirkuleringen, sier Engan.

Flere offshoreskip har blitt resirkulert som en direkte konsekvens av denne ordningen, siden innføringen i 2021.

- Vi fester vår lit til at Stortinget rydder opp, og bidrar til å få på plass en treffsikker kondemneringsordning for skip, at innretningen forbedres og tilpasses norske verft og rederier, og dermed sikrer aktivitet langs kysten, sier Engan.