Ring +47 om du vil ha et kvalifisert svar

Even Aas er styreleder i Maritimt Forum. Han innledet forumets toppledermøte med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. – Ring +47 om du vil vite maritim beskjed, sa Aas.

Skjæran 3

Han sa det ikke myntet på statsråden, men som uttrykk for posisjonen den norske maritime klyngen har internasjonalt. Geir Håøy som er konsernsjef i Kongsberg Gruppen, sa noe av det samme.

– Jeg har hatt mange år i Asia. Verden ser til Norge, sa han.

Slik var tonet satt. Det betyr noe hvilken maritim politikk Norge velger å føre. Det betyr noe for oss, men også for resten av verden.

Paul-Christian Rieber er president i Norges Rederiforbund. Rieber kom med tre hovedprioriteringer som han mente ministeren burde ta meg seg i sitt videre arbeid;

  • Inngåelse av et gjensidig forpliktende klimapartnerskap mellom maritim næring og staten.
  • Etablering av et CO2-fond basert på inntekter fra EUs kvotehandelssystem og økt CO2-avgift som skal sikre utvikling av nye klimaløsninger for skipsfarten.
  • Etablering av nytt virkemiddel som reduserer prisen på alternativ energi for skipsfarten gjennom differansekontrakter.

Riebers nestkommanderende i Rederiforbundets styrearbeid, Synnøve Seglem i Knutsen O.A.S. Shipping, kommer fra et rederi som har 18 nybygg på gang, men gav sin fulle tilslutning til Geir Håøys postulat om at det også må bygges om eldre skip for å nå klimamålene, og at det da kreves gode virkemidler.

Seglems kvinnelige kollega noen mil nord for Haugesund, administrerende direktør Gitte Talmo i Eidesvik Offshore, sa dette om miljøsatsingen:

-Teknologien ligger der klar og rederiene er klare. Men rammevilkårene må styrkes for å satse på den grønne omstillingen.

Havvind er også en del av det grønne skiftet.

- Utviklingen av et sterkt hjemmemarked for havvind er viktig. Vi må etablere et rammeverk som etablerer et bredt aktørmangfold og gjør at det blir attraktivt å drive havvindprosjekter i Norge, sa administrerende direktør i Møkster Shipping, Anne Jorunn Møkster.

Hans Sande i Norsk Sjøoffiserforbund vektla også maritim kompetanse og utvikling av nye næringer.

-Fremover må vi bygge videre på den kompetansen vi har. Og det er viktig at vi også rekrutterer nye talent, sa Sande.

Foruten nevnte toppledere, deltok toppledere i den maritime næringen fra DNV, Det norske maskinistforbund, Grieg Gruppen, Havila Shipping, Gard og SINTEF Ocean i møtet med Bjørnar Skjæran.

– Vi skulle egentlig hatt dette møtet under Nor-Shipping som var planlagt i januar, men som ble utsatt som følge av pandemien. Dette ble en god, digital erstatning, så satser vi på et nytt, fysisk møte med statsråden under Nor-Shipping i april, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.