Sier ja til snarlig realisering av Ocean Space Centre

29 ordførere og to fylkesordførere fra hele kysten ber rikspolitikerne revurdere utsettelsen av Ocean Space Centre.

Ocean Space Centre Oversiktsbilde

Forslaget om utsettelsen av forskningssenteret i Trondheim som skal bidra til å løfte Norge inn i en ny tid med bærekraftig utnyttelse av havets ressurser, kom tilknyttet fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett som nå behandles i Stortinget.

- I havrommet ligger løsninger på vår tids store utfordringer – og et stort eksportpotensial for bedrifter langs vår langstrakte kyst. Om vi også i fremtiden skal være en ledende havnasjon, trenger vi tilgang til utdanning, infrastruktur og havlaboratorier i verdensklasse og tilgang til fremragende fagfolk, heter det blant i oppropet ordførerne har sendt til de parlamentariske lederne i AP, SV og SP, til finanskomiteen og næringskomiteen på Stortinget og til tre statsråder, herunder finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Les hele oppropet her

Saken er også omtalt i Dagbladet: Ap-ordførere gjør opprør