Sjøfarten sier JA til «40 by 30»

Norge er en stormakt på sjøen, og en verdensledende maritim nasjon. En forutsetning for at vi skal beholde vår posisjon og lykkes fremover, er at vi går foran med å løfte flere kvinner inn i næringen og i ledende posisjoner. Kronikk av sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide og adm. dir. i Rederiforbundet, Harald Solberg.

Hareide Og Solberg
Knut Arild Hareide (foto Sjøfartsdirektoratet) og Harald Solberg (foto NR).

Sjøfartsdirektoratet og Rederiforbundet har nå signert et løfte om å strekke seg til 40 prosent kvinner i ledende posisjoner innen 2030. Etter initiativ fra WISTA Norge, signerer vi nå «40 by 30»-løftet. Det vil være et stort og viktig skritt for en næring der en konsekvent har snakket om «sjømannen» og «alle mann på dekk». Men også helt avgjørende for en næring der omstillingen nå er stor.

Norge har lange maritime tradisjoner og har i over 150 år vært en betydelig skipsfartsnasjon med global tilstedeværelse. Maritim næring sysselsetter om lag 90 000 personer og skaper verdier for langt over 100 milliarder. Rundt 20 000 norske sjøfolk jobber på norskkontrollerte skip.

Norge er allerede i førersetet internasjonalt for utvikling av grønne løsninger for skipsfarten og utviklingen av autonome skip. Men skal vi beholde vår posisjon vil flere faktorer som regjeringen helt riktig peker på, være avgjørende. En omfattende digital satsing er nødvendig for økt konkurransekraft. Det samme gjelder utviklingen av lav- og nullutslippsteknologier og løsninger, og at næringen tar dette i bruk. Det vil også være nødvendig å fjerne barrierer for grønn og sikker sjøtransport.

For det vi vet med sikkerhet er at fremtidens sjøkvinne og sjømann vil bli stadig mer digital, og de vil få mer krevende oppgaver innenfor planlegging, drift og overvåking av avanserte operasjoner til havs. Dette er godt nytt for norske sjøfolk som holder et høyt kompetansenivå tilpasset en høyteknologisk maritim bransje.

Vi tror at en nødvendig forutsetning for at vi skal lykkes enda bedre fremover er at vi får et større mangfold inn i næringen. Derfor mener vi at en høyere andel kvinner, også på ledende nivå, vil gi oss enda bedre forutsetninger for å nå våre målsetninger om digitale og grønne løsninger.

At Norge går foran, har betydning utover vårt eget land. Norske rederier kontrollerer rundt

2 000 skip under norsk og utenlandsk flagg. Dette gjør oss til verdens sjuende største skipsfartsnasjon målt i antall skip, åttende største skipsfartsnasjon målt i tonnasje og femte største målt i verdi.

Dersom vi skal fortsette å være den store sjøfartsnasjonen som vi er, oppfordrer vi alle i den maritime næringen om å signere «40 by 30»-løftet, slik at de beste hodene både søker seg til en maritim karriere, blir inkludert og blir værende.

Knut Arild Hareide og Harald Solberg.